Kamervragen dieseltekort

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen dieseltekort

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen dieseltekort

Gepubliceerd op: 13-04-2022

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dreigende olietekorten en een compensatie voor de visserij. Ingezonden op 11 april 2022.

Uit een artikel van Business AM blijkt dat er een dieseltekort op komst is. Wat voor eventuele gevolgen kan dit gaan hebben en welke maatregelen zijn dan te verwachten? Lees hier onderstaand de ingediende vragen.

 1. Kent de minister het artikel: Er is een dieseltekort op komst, maar niemand heeft het erover: dreigt er een echte oliecrisis?[1]
 2. Klopt het eventueel sanctioneren van de Russische oliehandel het olieaanbod met miljoenen vaten olie per dag zouden kunnen verminderen?
 3. Kan de minister duiden welke gevolgen dit zal hebben en nu eventueel al heeft voor de sectoren die afhankelijk zijn van diesel, zoals bijvoorbeeld de landbouw, transport, scheepvaart, bouw en andere relevante sectoren?
 4. Kan de minister duiden welke gevolgen het dreigende oliekort op de samenleving zal hebben?
 5. Wordt overwogen om maatregelen te nemen om het olietekort op te vangen, zoals een autoloze zondag, beperkt gebruik (benzine en diesel op de bon), of snelheid beperkende maatregelen, zoals het Internationaal Energieagentschap in zijn strategieën voorschrijft?
 6. Zo ja, wanneer zijn deze maatregelen te verwachten? Zo nee, hoe wordt het olietekort dan opgevangen?
 7. Wordt overwogen om de oliewinning in Angola en/of Nigeria op te voeren en deze olie te importeren? Zo nee, waarom niet?
 8. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor staatssteun uit het Europees Visserijfonds (per bedrijf 35.000 euro) aan de visserij in Nederland. Is de minister van Financiën ervan op de hoogte dat de minister van LNV dit geld niet wil uitbetalen omdat vissers al (de goedkopere) rode diesel mogen gebruiken en uitbetaling niet zou passen in de energietransitie?
 9. Nederland zegt altijd dat de EU dwars ligt, waarom ligt dan nu Nederland dwars?
 10. Wat heeft het gebruik van rode diesel en de energietransitie te maken met de huidige Rusland- en oliecrisis? Is de minister het met BBB eens dat dit los van elkaar moet staan? Zo nee, waarom niet?
 11. Is de minister het met BBB eens dat vissers, sinds het Europese pulsvisserij-verbod (wat de helft scheelde aan dieselgebruik), buiten hun schuld om weer met de dieselverspillende boomkor moeten vissen? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de minister het met ons eens dat energiezuiniger vissen door het EU-pulsvisserij-verbod, de visserij onmogelijk is gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 13. Is de minister ervan op de hoogte dat andere technieken voor verduurzaming van de visserij nog niet genoeg zijn ontwikkeld en ook niet beschikbaar zijn voor het compensatiejaar 2022?
 14. Gezien bovenstaande, is de minister het met BBB eens dat een compensatie uit het EU Visserijfonds nu dus juist wél opportuun zou zijn?
 15. Wil de minister zijn besluit om de compensatie niet uit te betalen, heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
 16. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden en gezien de urgentie dit voor 1 mei doen?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...

feb 17 2024

Bericht namens BBB-gedeputeerde Maurits von Martels

Beste mensen, Er is veel ophef ontstaan over het bericht in de Agrio-bladen: 'Melkveebedrijf in Overijssel moet naar ...

feb 16 2024

BBB presenteert een veelbelovende concept-kandidatenlijst voor Europese Verkiezingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat Sander Smit de beoogde BBB-lijsttrekker is voor de aankomende Europese Verkiezingen. Sander Smit ...