Kamervragen dieseltekort

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen dieseltekort

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Kamervragen dieseltekort

Gepubliceerd op: 13-04-2022

Fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Financiën en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dreigende olietekorten en een compensatie voor de visserij. Ingezonden op 11 april 2022.

Uit een artikel van Business AM blijkt dat er een dieseltekort op komst is. Wat voor eventuele gevolgen kan dit gaan hebben en welke maatregelen zijn dan te verwachten? Lees hier onderstaand de ingediende vragen.

 1. Kent de minister het artikel: Er is een dieseltekort op komst, maar niemand heeft het erover: dreigt er een echte oliecrisis?[1]
 2. Klopt het eventueel sanctioneren van de Russische oliehandel het olieaanbod met miljoenen vaten olie per dag zouden kunnen verminderen?
 3. Kan de minister duiden welke gevolgen dit zal hebben en nu eventueel al heeft voor de sectoren die afhankelijk zijn van diesel, zoals bijvoorbeeld de landbouw, transport, scheepvaart, bouw en andere relevante sectoren?
 4. Kan de minister duiden welke gevolgen het dreigende oliekort op de samenleving zal hebben?
 5. Wordt overwogen om maatregelen te nemen om het olietekort op te vangen, zoals een autoloze zondag, beperkt gebruik (benzine en diesel op de bon), of snelheid beperkende maatregelen, zoals het Internationaal Energieagentschap in zijn strategieën voorschrijft?
 6. Zo ja, wanneer zijn deze maatregelen te verwachten? Zo nee, hoe wordt het olietekort dan opgevangen?
 7. Wordt overwogen om de oliewinning in Angola en/of Nigeria op te voeren en deze olie te importeren? Zo nee, waarom niet?
 8. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor staatssteun uit het Europees Visserijfonds (per bedrijf 35.000 euro) aan de visserij in Nederland. Is de minister van Financiën ervan op de hoogte dat de minister van LNV dit geld niet wil uitbetalen omdat vissers al (de goedkopere) rode diesel mogen gebruiken en uitbetaling niet zou passen in de energietransitie?
 9. Nederland zegt altijd dat de EU dwars ligt, waarom ligt dan nu Nederland dwars?
 10. Wat heeft het gebruik van rode diesel en de energietransitie te maken met de huidige Rusland- en oliecrisis? Is de minister het met BBB eens dat dit los van elkaar moet staan? Zo nee, waarom niet?
 11. Is de minister het met BBB eens dat vissers, sinds het Europese pulsvisserij-verbod (wat de helft scheelde aan dieselgebruik), buiten hun schuld om weer met de dieselverspillende boomkor moeten vissen? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de minister het met ons eens dat energiezuiniger vissen door het EU-pulsvisserij-verbod, de visserij onmogelijk is gemaakt? Zo nee, waarom niet?
 13. Is de minister ervan op de hoogte dat andere technieken voor verduurzaming van de visserij nog niet genoeg zijn ontwikkeld en ook niet beschikbaar zijn voor het compensatiejaar 2022?
 14. Gezien bovenstaande, is de minister het met BBB eens dat een compensatie uit het EU Visserijfonds nu dus juist wél opportuun zou zijn?
 15. Wil de minister zijn besluit om de compensatie niet uit te betalen, heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
 16. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden en gezien de urgentie dit voor 1 mei doen?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...