Maak van de Beemster geen tweede Groningen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Maak van de Beemster geen tweede Groningen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Maak van de Beemster geen tweede Groningen

Gepubliceerd op: 14-06-2023

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de intentie om meer gas te gaan winnen uit het
Middelieveld in Noord-Holland. Op 11 mei 2023 is er een winningsplan voor het gasveld Middelie
verstuurd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin staat dat de NAM ten
eerste meer gas wil gaan winnen, en ten tweede de periode van gaswinning wil verlengen tot en met
2039, waarbij de Staatssecretaris goedkeuring heeft gegeven om tot 2035 te boren.

Er zijn vanuit verschillende gemeenten en de provincie zelf bezwaren gemaakt tegen dit plan, maar
de Staatssecretaris ziet dit niet als aanleiding om het verzoek van de NAM te weigeren. Dit zou
betekenen dat er in het gebied de komende 10 jaar net zoveel gas gewonnen gaat worden als de
afgelopen 40 jaar. De BBB staat hier zeer kritisch tegenover. Het lijkt erop dat er weer gekozen gaat
worden voor het grote geld in plaats van de belangen en de gezondheid van omwonenden. Er
heersen grote zorgen onder de bewoners van desbetreffende gemeenten. Los van het feit dat het
totaal niet strookt met de intentie om Nederland van het gas te halen, zijn er in het plan veel open
einden, onder andere over schadeafwikkeling en welke risico’s genomen danwel gedekt moeten
worden. ook is het onduidelijk hoeveel impact deze intensivering van gasboringen gaat hebben op de
regio en of dit veilig kan.

De NAM, met ruggensteun van de Rijksoverheid, lijkt nogmaals winst te willen maken over de ruggen
van hardwerkende burgers die zich hier maar moeilijk tegen kunnen verweren. daarmee lijkt het er
alles op dat Noord-Holland een Groningen in het klein kan gaan worden. De ellende, vele trauma’s,
pijn en verdriet wat veel Groningers vandaag de dag hebben overgehouden aan de gaswinningen zijn
ondertussen bij iedereen bekend. Ook de dramatisch moeizame afwikkeling is bij iedereen bekend.
Bij iedereen behalve de NAM en de Rijksoverheid zo blijkt, want het heeft er alle schijn van dat de
fouten die toen zijn gemaakt nog eens haarfijn over worden gedaan. De grote woorden en beloften
richting Groningers, de conclusies van de parlementaire enquête en de lessen die hieruit getrokken
zijn (nota bene is dit vorige week nog besproken in de Tweede Kamer) lijken nu al aan de kant
geschoven te zijn.

De BBB heeft hier Kamervragen over gesteld. We vinden het onacceptabel dat in het licht van alles
wat er in Groningen is gebeurd en wat Groningers bewust is aangedaan de afgelopen decennia, weer
hetzelfde dreigt te gebeuren. Bewust kiezen voor geld terwijl de burgers in onzekerheid blijven en
blijven zitten met de gevolgen van de gaswinning.

Vragen van het lid Van der Plas (BBB) aan de Staatssecretaris van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat over het gasveld Middelie

Vraag 1
Is het bekend hoe groot het draagvlak is onder de inwoners van de omgeving Middelie en de
provincie Noord-Holland om gaswinning tot 2035 door te laten gaan?
Vraag 2
Wat is er gedaan met de bezwaren vanuit de omgeving en hoe zijn deze meegenomen in de afweging
van de staatssecretaris om de NAM toestemming te geven om tot 2035 te boren?
Vraag 2
Hoe groot is het risico voor aardbevingen en schade als er tot 2035 met intensivering gas gewonnen
gaat worden?
Vraag 3
Hoe verhouden de risico’s, ook met oog op de situatie in Groningen en de afwikkeling daarvan, zich
tot de baten?
Vraag 4
Is het wenselijk dat de NAM de komende 10 jaar net zoveel gas gaat winnen als de afgelopen 40 jaar
in de omgeving?
Vraag 5
Met welke afwegingen heeft de Staatssecretaris besloten om de gaswinning tot 2035 door te laten
gaan, en hoe zwaar hebben de aardbevingen van de afgelopen 30 jaar rondom Alkmaar, Purmerend
en Kwadijk daarin meegewogen?
Vraag 6
Welke gevolgen hebben de conclusies van de parlementaire enquête gehad op het voornemen de
gaswinning door te laten gaan?
Vraag 7
Welke rol speelt het feit dat Middenbeemster Werelderfgoed is?

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...