Minister laat boeren investeren in verkeerde zaken

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Minister laat boeren investeren in verkeerde zaken

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Minister laat boeren investeren in verkeerde zaken

Gepubliceerd op: 21-04-2022

Minister rapporteert aan Brussel dat emissie arme stallen niet werken, maar laat de boer er wel in investeren!

Terwijl Nederlandse boeren investeren in door de overheid voorgeschreven emissie arme stalvloeren heeft diezelfde overheid allang bedacht dat die vloeren helemaal niet werken. Al in april 2021 kwam het rapport “emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019” van Bruggen et al uit. Dit rapport is helder: de ammoniakemissie van  emissie arme vloeren voor melkvee wordt ‘voor werking in de praktijk gelijkgesteld aan de factor van de reguliere melkveestal “(blz 27). Volgens de auteurs stoot een dure emissie arme vloer net zoveel uit als een gewone vloer.

Het rapport gaat door naar de luchtwassers: “aangezien er geen gegevens zijn over afgevoerd spuiwater is het niet mogelijk om iets te zeggen over de werking van de luchtwasser¨ . En daarmee zijn ook de luchtwassers als systeem voor ammoniakreductie van tafel. Emissie arme stalsystemen in varkenstallen buiten de luchtwassers zijn daarnaast een stuk lager ingeschaald qua reductie. Wageningen Universiteit haalt er flink de bezem door.   De berekeningen worden dus gemaakt met totaal andere emissie dan de boeren denken. En dat verklaart ongetwijfeld ook de inmiddels beruchte ammoniak top 100 lijst die ook in versie nummer twee helemaal niet klopt met de gegevens van de boeren.

Interessant is waar dit rapport voor wordt gebruikt: “beleidsevaluaties, emissieramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving, het neerschalen van emissies naar lokaal niveau voor depositierekeningen en verkenningen van de effectiviteit van maatregelen om ammoniakemissies te beperken. En als klap op de vuurpijl: “op basis hiervan kan de Emissieregistratie de landelijke emissies van NH3 rapporteren aan de Europese commissie en aan de UNECE ‘ (blz 17).

Met andere woorden: deze gegevens worden gerapporteerd naar Brussel. Ook worden ze gebruikt voor berekeningen van depositie. Terwijl de overheid dit naar Brussel toe rapporteert worden boeren nog steeds gedwongen tot emissie arme maatregelen, waarbij ze keuze hebben uit een zeer beperkte door de overheid goedgekeurde lijst. Sommige van die maatregelen staan niet ter discussie, maar de overheid haalt de maatregelen waarvan ze al weten dat ze niet werken niet van de lijst en past ook de emissie factoren niet aan. Sterker nog: een provincie als Brabant dwingt de melkveehouders om voor 2024 een dergelijke vloer aan te schaffen. De vloeren waarvan ze al weten dat die niet werken. Het geld voor zo n vloer kan een veehouder ook investeren in een systeem dat wel werkt. Maar omdat de veehouder niet op de hoogte is van bovenstaande, heeft hij die keuze niet.

BBB vindt het ronduit schandalig dat boeren gedwongen worden te investeren in vloeren waarover de overheid al rapporteert dat ze niet werken. En ook de rechterlijke macht accepteert de uitstoot die bij deze vloeren hoort niet meer. En wat gaat de overheid nu zeggen tegen alle boeren die 100.000 euro of meer hebben geïnvesteerd in zo’n  vloer? Het voldoet niet? Investeer nog meer een keer? Doe een deel van je dieren weg?  Hetzelfde geldt voor de luchtwassers, die wel werken maar waarvan het afgevoerde spuiwater niet wordt geregistreerd. Denkt de overheid dat de boeren een geldboom hebben? Of is dit een manier om ze heel makkelijk een nekslag te kunnen geven? Nog een keer investeren lukt niet dus dan gaan we maar voor een opkoopregeling? BBB wil opheldering en heeft Kamervragen gesteld.

Overigens is er ook goed nieuws want uit onderzoek van de WUR bleek vorig jaar weliswaar dat emissiearme vloeren soms slechter presteren dan traditionele, maar ook bleek dat traditionele vloeren de emissie konden halen die aan de emissie arme wordt toegedicht. Management maatregelen  zoals samenstelling van het voer en het schoonmaken van de roosters bleken dat te bepalen!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...