Motie tegen onuitvoerbare plannen Timmermans aangenomen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Motie tegen onuitvoerbare plannen Timmermans aangenomen!

Gepubliceerd op: 20-10-2022

De nieuwe natuurplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans dreigen heel Nederland op slot te gaan zetten. Eén van de vereisten is dat allerlei dier- en plantsoorten ook buiten Natura 2000-gebieden niet mogen verslechteren. De motie Van der Plas over ‘Inzetten tegen nieuwe verordening natuurherstel EU’ is zojuist aangenomen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich maximaal gaat inzetten om dit verslechteringsverbod van tafel te halen, zodat Nederland niet verder op slot komt te zitten.

Verregaande plannen
EU Commissaris Frans Timmermans heeft in zijn Verordening Natuurherstel een verslechteringsverbod opgenomen, wat inhoudt dat ook natuur rondom Natura 2000-gebieden niet mag verslechteren. Natuur in dorpen en steden behoort daar ook onder, met alle gevolgen van dien. Door de nieuwe regels zullen (bouw)projecten binnen dorpen en steden compleet gaan vastlopen. Hierdoor lopen gemeenten vast in hun eigen ruimtelijke opgaven.

Ernstige zorgen
De nieuwe plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans zijn funest voor de hele vergunningverlening in Nederland. Het probleem is nu al een onmogelijke opgave voor het kabinet gebleken, en een verdere verbreding van deze EU regels zal het probleem alleen maar vergroten. BBB maakt zich ernstige zorgen over de voedselzekerheid binnen de Europese Unie en het voortbestaan van vele boerengezinnen in Nederland. Dit plan moet van tafel. Binnenkort zullen de lidstaten en het Europees Parlement zich buigen over deze plannen. Mede door de oorlog in Oekraïne is er groeiende kritiek op dergelijke plannen die schadelijk zijn voor de voedselproductie binnen de Europese Unie.

Meerderheid
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft het kabinet vandaag opgeroepen zich maximaal in te zetten om deze plannen van tafel te halen. BBB zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en het kabinet hierop toezien.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jan 25 2023

Kom jij stage lopen bij BBB in de Tweede Kamer?

De leukste Tweede Kamerfractie van Den Haag zoekt een stagiair voor het dossier ‘Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’! Studeer ...

jan 23 2023

Nu verkrijgbaar: Gewoon Gezond Verstand

‘Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Vooral het vertrouwen in ...

jan 18 2023

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

Huishoudens met zonnepanelen kunnen op dit moment alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet nog wegstrepen tegen ...