Tabaksaccijnzen lopen op, ondernemers grensstreek verder in de knel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Tabaksaccijnzen lopen op, ondernemers grensstreek verder in de knel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Tabaksaccijnzen lopen op, ondernemers grensstreek verder in de knel

Gepubliceerd op: 07-06-2024

Het demissionaire kabinet heeft tabaksaccijnzen structureel verhoogd. Per pakje van 20 sigaretten zijn de accijns per 1 april 2024 gestegen van € 5,87 naar € 7,81. Per pakje shag van 50 gram stegen de accijns van € 10,83 naar € 17,35. Dit kan niet zonder gevolgen blijven voor de ondernemers in de grensstreek, zij worden geconfronteerd met toenemende grenseffecten.

De staatssecretaris van Financien M.L.A van Rij, heeft beloofd de grenseffecten ,die mogelijk Nederlandse ondernemers keihard raken, van deze verhogingen te monitoren. BBB stelt schriftelijke vragen om inzichtelijk te krijgen hoe deze controle wordt vormgegeven.

Niet omdat BBB een voorstander is van roken, maar wel omdat het mkb in de grensstreek een eerlijkere concurrentiepositie verdient.

 1. Kunt u bevestigen dat u tijdens de behandeling van het Belastingplan in oktober de Eerste Kamer hebt toegezegd een onderzoek te doen naar de grenseffecten van de accijnsverhogingen op zowel alcohol als tabak 
 1. Is dit onderzoek inmiddels al opgestart?
 2. Hoe wordt dit onderzoek vormgegeven? 
 3. wordt de productgroep “shag” meegenomen in het onderzoek aangezien shag het zwaarst belaste product per eenheid is? 
 4. Worden de mogelijke grenseffecten naar aanleiding van de verhoging van tabaksaccijns op dezelfde wijze onderzocht als de effecten van de verhoging van alcoholaccijns? 
 5. Zo nee, waarom niet? 
 6. Zo nee, bent u bereid om de onderzoeken in samenhang vorm te geven aangezien de stapeling van accijnsmaatregelen leidt tot de meeste weglekeffecten?
 7. Deelt u de mening dat beperkte onderzoeksmethoden zoals de empty pack survey ,die geen verkoopstromen analyseert, geen recht doet aan de toezegging die u gedaan hebt aan de Eerste Kamer?
 8. Bent u bereid de grenseffecten van tabaksaccijns op eenzelfde manier te onderzoeken als de mogelijke grenseffecten van alcoholaccijns?
 9. Bent u van mening dat een stapeling van accijnsverhogingen van verschillende producten, waaronder tabak (waarvan volgens het RIVM 22% van pakjes uit het buitenland komt), een kaalslag tot gevolg heeft in de grensstreek bij lokale ondernemers en leidt tot een grote verschraling van winkelaanbod en van voorzieningen in de grensstreek? 
 10. Zo nee bij welk percentage zou dat wel het geval zijn? 
 11. Bent u het ermee eens dat initiatieven als de winkelbus, wat een businessmodel is gericht op het uitbuiten van grenseffecten, symbool staat voor deze verschraling? 
 12. Bent u van mening dat accijns gebruiken als stoplap voor de begroting een beleid is wat tot gevolg heeft dat weglekeffecten op grotere schaal optreden?
 13. Deelt u de mening dat een lange termijn planning met betrekking tot accijnsverhogingen meer helderheid biedt aan ondernemers en faillissementen van ondernemers in de grensstreek kan tegengaan?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...