Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, afgekort AGV, is een groot fusie-waterschap in de Nederlandse provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Het is in 1997 ontstaan uit het voormalige Hoogheemraadschap Amstel en Vecht (1991-1996) en het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland (1975-1996). Het bestuur was aanvankelijk gevestigd in Hilversum en zetelt sinds 2005 in Amsterdam, in één nieuw gebouw met Waternet. Tot 1 januari 2017 was het fusiewaterschap bekend als het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Het gebied van AGV heeft een oppervlakte van 700 km², verspreid over drie provincies. De noordgrens loopt langs de oevers van het IJmeer en het Gooimeer. Aan de oostkant wordt het waterschap begrensd door de Utrechtse Heuvelrug en aan de westkant door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aan de noordwestkant ligt Amsterdam, aan de zuidkant loopt het tot in de stad Utrecht. Niet alle gemeenten of wateren vallen (volledig) onder AGV; zo vallen het IJ en het Amsterdam-Rijnkanaal onder het Rijk.

bbb_logo_2022