2030 en verplichte uitkoop onrealistisch en onacceptabel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

2030 en verplichte uitkoop onrealistisch en onacceptabel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

2030 en verplichte uitkoop onrealistisch en onacceptabel

Gepubliceerd op: 14-10-2022

Verander de wet niet naar 2030, géén gedwongen opkoop en géén zonering. Zo reageert BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas op de Kabinetsreactie op het rapport Remkes. Wel is BBB blij met de sturing op innovatie. ‘Het is schandalig dat het kabinet de boeren in de ellende heeft laten zitten en voorheen weigerde om meer in te zetten op innovatie. Hiermee hebben zij de agrarische sector laten vallen.’ aldus fractievoorzitter Caroline van der Plas.

Weg met 2030
Wat BBB betreft blijft de wet veranderen naar 2030 onbespreekbaar. Op 1 januari 2031 zal de natuur namelijk niet omgevallen. De natuur is niet maakbaar. En wat is de functie van het jaartal in de wet verankeren, als in 2028 blijkt dat de doelen niet gehaald gaan worden? Dit zorgt voor onzekerheid in de agrarische sector, waardoor boeren op termijn wéér klem komen te zitten. BBB wil de hele stikstofwet van tafel. Deze wet is er nog, waar rechters zich op baseren en vergunningen afschieten.

Geen gedwongen uitkoop
BBB is en blijft tegen de gedwongen uitkoop. Deze optie moet in zijn geheel van tafel.

Geen zonering van de landbouw
Remkes adviseert om met zoneringen te gaan werken. Hij spreekt over rode (intensieve, geclusterde landbouw), oranje, gele en groene (biologisch) zones. Dat moet ervoor zorgen dat landbouw anders verspreid wordt over Nederland. BBB is hier faliekant tegen. Dit gaat hetzelfde effect geven als met de zogeheten stikstofkaart. Zonering zorgt ervoor dat verschillende boeren wéér ongewenst verklaard zullen worden in sommige gebieden. BBB vreest dat dit een veelvoud aan kaartjes zal geven, met veel chaos tot gevolg.

Stikstofkaart ‘van tafel’
De stikstofkaart van minister Van der Wal is volgens het kabinet ‘van tafel’, maar het kwaad ervan is al geschiet. Boeren zijn in veel gebieden hierdoor ongewenst verklaard, waardoor banken en andere financiers zich terughoudender zullen blijven opstellen.

Kijk eerst naar de staat van de natuur!

De zogeheten ‘piekbelasters’
BBB is zeer kritisch op het feit dat het kabinet nu zich vol gaat focussen op 500 tot 600 piekbelasters. BBB wil een keiharde voorwaarde: ‘Kijk eerst naar de plaatselijke staat van de natuur voordat wij gaan zeggen dat mensen zogeheten piekbelasters zijn.’ aldus Caroline van der Plas. Als wij de staat van de natuur in beeld hebben, dan moet er gekeken worden hoe je deze natuur ter plekke kunt verbeteren/herstellen. Beheer van de natuur is hierin zeer belangrijk. Voorbeeld: Als er pijpenstrootjes groeien die de heide overwoekeren, dan moet je daar schapen laten grazen. Dat is ook een middel om de heide in bepaalde gebieden weer te laten terugkeren.

Brief over innovaties
Het kabinet heeft het innovatierapport ‘Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland’ bijgevoegd en wil deze grotendeels gebruiken als basis. In november komen zij met een gehele reactie op hoe zij dit rapport willen implementeren. BBB roept al maanden om innovaties, maar dit werd constant door het kabinet van tafel geveegd. ‘Het is schandalig dat het kabinet al veel eerder op innovatie had kunnen sturen. Het wordt tijd dat het kabinet de daad bij het woord gaat voegen. Zet nu volop in op innovaties en/of andere bedrijfsvoering. Daarvoor moet het bedrag uit het stikstoffonds drastisch omhoog.’ aldus fractievoorzitter Caroline van der Plas.

Fractievoorzitter Caroline van der Plas is door meerdere programma’s gevraagd om vanavond haar reactie te geven op de brief van het kabinet. Hier heeft zij nee tegen gezegd. Vanavond heeft zij een afspraak staan met meerdere boeren om onder andere te spreken over het rapport van Remkes en de reactie van het kabinet.

Zie hier de reactie van Caroline van der Plas.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

feb 26 2024

BBB sommeert Minister om onderzoek naar Natuurherstelwet openbaar te maken

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal moet de (belangrijkste) conclusies van het rapport over de ...

feb 26 2024

BBB pleit bij informateur Kim Putters opnieuw voor meerderheidskabinet

BBB-fractieleider Caroline van der Plas, heeft maandagmiddag een gesprek gehad met de nieuwe informateur Kim Putters over de ...

feb 23 2024

Patiënten stellen Amsterdam UMC verantwoordelijk voor ‘mislukte gezichtsoperaties’, BBB stelt Kamervragen

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat vier patiënten het Amsterdam UMC aansprakelijk stellen voor schade die zou zijn ...