BBB vraagt uitstel stemmingen WPG en WTP

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB vraagt uitstel stemmingen WPG en WTP

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB vraagt uitstel stemmingen WPG en WTP

Gepubliceerd op: 15-05-2023

BBB vraagt uitstel stemmingen WPG en WTP in Eerste Kamer

De huidige Eerste Kamer is van plan om de pandemiewet (Wet Publieke Gezondheid) en de Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) te behandelen en erover te stemmen. Er is weliswaar geen enkele formele staatsrechtelijke belemmering om deze stemmingen te houden, maar wij spreken de voorzitter en college van senioren van de Eerste Kamer aan op hun verantwoordelijkheid.

Aangezien het vertrouwen in de politiek zich op een dieptepunt bevindt, zijn juist nu zorgvuldige processen en een volledige erkenning van de laatste verkiezingsuitslag van groot belang. Daarom hebben Caroline van der Plas en Ilona Lagas vanmorgen een dringende oproep gedaan aan de voorzitter.

De inhoud van de brief is als volgt:

Colmschate, 15 mei 2023

Aan de voorzitter van de Eerste Kamer en het college van senioren,

Sinds 15 maart is duidelijk dat er een aardverschuiving zal optreden in de Eerste Kamer. Een partij, die op dit moment niet vertegenwoordigd is, zal in juni de grootste partij zijn.

Bij Tweede Kamerverkiezingen neemt de oude Kamer na de verkiezingen geen enkel besluit van enige importantie meer. De Kamer is er feitelijk alleen nog om afscheid te nemen van de leden en voor het uitzonderlijke geval dat er een verschil beslecht moet worden bij de verkiezingen.

De Eerste Kamer is van plan om de pandemiewet (Wet Publieke Gezondheid) en de Pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) te behandelen en erover te stemmen. Er is geen enkele formele staatsrechtelijke belemmering om deze stemmingen te houden maar wij verzoeken u dringend om wel rekening te houden met de politieke belemmeringen. U als voorzitter en college van senioren hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid.

Resultaten van onderzoeken over het vertrouwen in de politiek vragen juist nu om zorgvuldige processen en volledige erkenning van de laatste verkiezingsuitslag.

Bij de WPG hebben wij echt vragen of deze aan de grondwet voldoet. Verder merken we op dat minister Kuipers tot onze verrassing vorige week in de Tweede Kamer in het debat aan kamerlid Omtzigt antwoordde dat hij het RIVM een advies gevraagd heeft om Covid-19 van de A-lijst af te halen. Bent u het met ons eens dat daarmee de noodzaak voor spoedbehandeling van deze wet is verdwenen?

Wij hebben bij deze gang van zaken grote bedenkingen: ingrijpende besluiten worden op de valreep genomen en bij de pensioenwet is de stemming nu gepland NA de verkiezingen voor de Eerste Kamer en VOOR benoeming nieuwe Eerste Kamer leden die hun eerste vergadering hebben op 13 juni 2023.

Dit is ongepast en berooft onze toekomstige fractie om bij belangrijke besluiten voor Nederland het democratisch mandaat uit te oefenen. Wij verzoeken u dus de behandeling van deze beide wetsvoorstellen niet af te ronden in de samenstelling van de oude Kamer.

Graag vernemen wij spoedig van u en wel ruim voor eventuele stemmingen over de Wet Publieke Gezondheidszorg en Wet Toekomst Pensioenen, dus uiterlijk dinsdag 16 mei om 12.00 uur.

Caroline van der Plas, fractievoorzitter Tweede Kamer BBB
Ilona Lagas, lijsttrekker fractie Eerste Kamer BBB

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...