BBB zet zich in voor duurzame toekomst Tata Steel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB zet zich in voor duurzame toekomst Tata Steel

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB zet zich in voor duurzame toekomst Tata Steel

Gepubliceerd op: 29-05-2024

Tijdens het recente debat over de toekomst van Tata Steel heeft Kamerlid Henk Vermeer duidelijk gemaakt dat BBB het belang van Tata Steel voor zowel de werkgelegenheid als de Nederlandse economie erkent. Henk Vermeer benadrukte de noodzaak van een evenwicht tussen volksgezondheid, veiligheid, duurzaamheid, economische groei en behoud van werkgelegenheid. Tata Steel is namelijk direct verantwoordelijk voor 11.5000 banen.

Samenwerking en innovatie cruciaal
Vermeer pleit voor een nauwe samenwerking tussen overheid en industrie om innovatieve en schonere technologieën te implementeren. “Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen overheid en industrie. We zullen moeten inzetten op innovatie en technologieën om een schonere industrie te realiseren, zodat wij op die manier ook onze concurrentiepositie versterken,” aldus Vermeer.

Belangrijke werkgever in Noord-Holland
Tata Steel is een cruciale werkgever, direct verantwoordelijk voor 11.500 banen en indirect voor ruim 40.000 banen. Vermeer benadrukte dat de politiek het belang van deze werkgelegenheid te lang heeft onderschat. “Duizenden gezinnen verdienen hun brood bij Tata. Dat alleen al maakt Tata het waard om voor te knokken,” stelde hij.

Duurzaamheidsplannen en maatwerkafspraken
BBB steunt de aanstaande maatwerkafspraken met Tata Steel, die de ambitie van het bedrijf tonen om duurzamer te worden. Vermeer wees op de plannen om Kooksfabriek 2 te sluiten, waterstofinstallaties te bouwen, CO2-uitstoot te reduceren en andere milieumaatregelen te nemen. Hij drong aan op een snelle ondertekening van een Joined Letter of Intent, zodat er aan het einde van het jaar een bindend akkoord kan liggen.

Randvoorwaarden en garanties
Vermeer bracht ook de noodzakelijke randvoorwaarden onder de aandacht, zoals de CO2-heffing en hoge netwerkkosten, en vroeg de minister om duidelijkheid over de tijdlijn en mogelijke obstakels. “We horen graag welke garanties Tata geeft over het behoud van de huidige capaciteit op de huidige locatie, om te voorkomen dat de investeringen uiteindelijk in het buitenland terechtkomen.”

Toekomstvisie BBB
Vermeer sloot zijn betoog af met een krachtige boodschap: “BBB gaat voor een Nederlandse staalindustrie met toekomst, een staalindustrie die duurzaam is en een staalindustrie met blijvende aandacht voor volksgezondheid. Voor een staalindustrie die haar verantwoordelijkheid neemt, met steun van een overheid die haar verantwoordelijkheid neemt.”

Met deze standpunten zet BBB zich in voor een duurzame toekomst voor Tata Steel, waarbij zowel de economische belangen als de gezondheid van mens en milieu worden gewaarborgd.

Bekijk hier onder de inbreng van BBB-Kamerlid Henk Vermeer.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...