Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

Gepubliceerd op: 18-01-2023

Huishoudens met zonnepanelen kunnen op dit moment alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet nog wegstrepen tegen de energie die ze van het net halen. Stel, je levert jaarlijk 2.000 kWh aan het net en verbruikt 2.500 kWh, dan betaal je maar voor 500 kWh. Op het overige deel wordt zowel het leveringstarief als óók de energiebelasting zo kwijtgescholden. Mede door deze gunstige salderingsregeling hebben momenteel meer dan 1.5 miljoen huishoudens geïnvesteerd in zonnepanelen op hun woning. Nu is het kabinet opeens van plan om deze salderingsregeling versneld af te bouwen. Wat BBB betreft is dit ontoelaatbaar!

Volgens ons is het belangrijk dat burgers enthousiast worden of blijven om mee te werken aan meer duurzame energie. En volgens ons hoort een overheid zich betrouwbaar te tonen. De salderingsregeling voor het terugleveren van zonne-energie wilt u afschaffen maar de terugleververgoeding is nog niet eens geregeld. Half werk dus. 

En wij weten hoe de energiemarkt werkt. Zelfs binnen de huidige wetgeving presteerde een energieleverancier het om niet de voorgeschreven jaarlijkse saldering toe te passen maar dit maandelijks te doen. En het zijn gewoon rete- commerciële bedrijven. Gelijk hebben ze, maar dan moeten wij de juiste kaders scheppen zodat het geld van onze Nederlandse burgers niet in de zakken van bijvoorbeeld de Zweedse staat verdwijnt. 

Forse prijsstijgingen van de aanschaf en installatie van zonnepanelen zorgen ervoor dat de terugverdientijd bij de aanschaf van zonnepanelen langer wordt. De salderingsregeling afschaffen zorgt voor een nog langere terugverdientijd. Terwijl we willen dat deze maximaal 7 jaar bedraagt.

Onderzoek
Dat gaat zo niet lukken, toont TNO al aan in haar onderzoek. De Raad van State is hier terecht ook kritisch over. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat zorgen over terugverdientijd vooral komen door afbouw van de salderingsregeling. Kiezen voor deze afbouw is dus bewust de energietransitie vertragen, wat is dat voor beleid!

Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat we nog zeker 10 keer zoveel stroom van zon op dak kunnen verwachten bij een gegarandeerde terugverdientijd van maximaal 7 jaar. Wat een kans, die willen de minister en deze kamer toch niet weggooien?

En al die huishoudens die verplicht of vrijwillig aan de warmtepomp zijn of dat de komende jaren moeten als de gewenste wetgeving voor vervanging van CV-ketels er komt. Die hebben de salderingsregeling van hun extra zonnepanelen juist nodig om niet op nog hogere elektriciteitskosten gejaagd te worden. 

Zie het voorbeeld van Mark;

Vanwege de verduurzaming, klimaatverandering en de portemonnee hebben wij en ook de 4 andere gezinnen in de straat gekozen om een warmtepomp te nemen.  

Omdat hiermee het verbruik van de elektriciteit enorm toeneemt hebben we ook gekozen voor zonnepanelen. Vanwege het salderen (hetgeen de overheid heeft ingezet om verduurzaming ook financieel aantrekkelijk te maken) kan deze enorme investering nog enigszins worden terugverdiend. Immers in de zomer kan de opgewekte stroom ook dienen voor de warmtepomp in de winter. In de winter is er helaas te weinig zon om de pomp rendabel te krijgen. Nu hoor ik geluiden dat met voornemens is het salderen af te bouwen. Ik begrijp hier niets van, en dit is nu precies de onbetrouwbaarheid waarvoor mensen in mijn omgeving hebben gewaarschuwd. We moeten en willen verduurzamen (rentmeester), we moeten van het gas af (afhankelijkheid). 

Wanneer het salderen wordt afgebouwd betalen we alsnog de rekening en hadden we beter het laatste spaargeld ergens anders voor kunnen inzetten. Wij hebben gekozen voor duurzaamheid en betalen straks gewoon de rekeningen en voelen ons toch weer wat bedonderd. 

De afgelopen jaren is juist ingezet op een grote groei van zonnepanelen bij burgers. En nu weer deze draai maken. Een betrouwbare overheid kun je dit niet noemen, terwijl dat vertrouwen als zo broos is…

Overbelasting van het elektriciteitsnetwerk wordt nu als argument gebruikt om saldering te stoppen. Er is te veel stroom in circa 4 maanden per jaar. Vervolgens kunnen bedrijven die stroom verbruiken geen stroomaansluiting krijgen vanwege diezelfde overbelasting van het net.

Netbeheerders én onze overheid zijn hiervoor verantwoordelijk. Netbeheerders krijgen naar eigen zeggen bijvoorbeeld pas extra financiering als de stroomafname start bij het plaatsen van een nieuw bedrijf op een industrieterrein. Ze mogen niet voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen, die Piet en Nel in de gemiddelde woonwijk al zien komen…. Kan de minister aangeven hoe dat werkt en wat hij er aan gaat doen om netbeheerders meer armslag te geven?  

Belasting net
Dit terwijl nog maar zo’n 3% van de totale elektriciteitsbehoefte van huishoudens nu zelf wordt opgewekt. En ja dat is in de zomer een hoger percentage… Maar verdere toename van de zo gewenste energie transitie zal het net alleen nog verder gaan belasten. Dat probleem moet opgelost worden. Niet door het pesten van burgers, maar door netbeheerders die moeten kunnen doen waar ze voor opgericht zijn. En ja, burgers moeten worden gestimuleerd en geïnformeerd om hun verbruik in huis zo veel mogelijk af te stemmen op de eigen piekproductie. Dus bij een zonnige dag overdag de wasmachine en de vaatwasser aanzetten. Dat is even wennen want dat was altijd het meest aantrekkelijk in de nacht….

Twee op de vijf woningen in Nederland zijn huurwoningen. Daar liggen gemiddeld minder zonnepanelen dan op koopwoningen maar er is een inhaalslag aan de gang. Nu de saldering afbouwen zet huurders verder op achterstand. De Raad van State adviseerde al in 2020 om hier onderzoek naar te doen en de wet hierop aan te passen. Toch is dit niet gedaan, waarom niet vraag ik de minister.

In Duitsland hebben ze de terugleververgoeding na eerdere dalingen inmiddels weer verdubbeld. Waarom? Omdat de complete zonnepanelenmarkt was ingestort. Bezint eer ge begint dus!

We willen toch minder afhankelijk worden van gas? Hoe dan nu, op dit moment met dit voorstel komen. Gezond verstand is inspelen op de ontwikkelingen om je heen. Niet als een lemming richting de afgrond door blijven lopen…

Batterijen zijn geen oplossing
Er wordt gedaan alsof salderen een soort van gratis opslag op het net is. Dat bestaat niet. Een snelweg is ook geen gratis parkeerplaats voor auto’s. Netbeheerders of energieleveranciers hebben wel de keus om op piekmomenten het teveel aan stroom op te slaan, dat is veel efficiënter en veiliger dan dat huishoudens dat lokaal gaan doen. Lokaal kun je dat alleen doen met batterijen. En maar zeer beperkt. Drie uur een straalkachel aan en de batterij is leeg. Of je moet een zeecontainer voor accu’s op je stoep plaatsen. Ziet u het al voor u?

Deze batterijen bevatten ook nog eens schaarse grondstoffen en zijn totaal niet rendabel. Het kan toch niet zo zijn de burger de problemen in het publieke net op moet lossen? Al 10 jaar stimuleren we het plaatsen van zonnepanelen en was er de tijd om ook het netwerk hierop voor te bereiden.

Stijgende kosten
Ondertussen gaan de netbeheerskosten per huishouden dit jaar met maar liefst 30% omhoog! Een gemiddeld huishouden betaalt 120 euro meer per jaar en krijgt daar niets extra’s voor terug! Voorzitter waar is dit kabinet mee bezig! Als je centraal op gaat slaan kan dat bijvoorbeeld met perslucht. Een robuuste methode die geen zeldzame metalen vraagt. Hoe kijkt de minister aan tegen de verantwoordelijkheden van netbeheerders en energieleveranciers?

Verbeter de infrastructuur!
Kortom, laten we onze energie en geld steken in een goede infrastructuur in plaats van in het pesten van burgers. Houdt de salderingsregeling nog zeker 10 jaar volledig overeind. Dat is gezond verstand wat leidt tot vertrouwen in de overheid. Zo maken we samen Nederland iedere dag BBBeter.

Voorzitter, tot slot: Op de zon zal nooit oorlog worden gevoerd. Niemand zal de zon binnenvallen en dreigen de zonkraan dicht te draaien. We putten ook de zon niet uit. Zon is naast wind: geo-politiekvrije energie waar iedereen toegang toe moet en kán hebben. Aanschaf van zonnepanelen op daken van huishoudens moeten we dus blijven stimuleren en blokkades moeten worden weggenomen. Het probleem is niet:  mensen mét zonnepanelen. Het probleem is mensen zonder zonnepanelen die geen toegang hebben tot deze zelfopgewekte energie.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...