Caroline van der Plas in gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas in gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas in gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans

Gepubliceerd op: 14-04-2023

Dinsdag 11 april jl. kreeg BBB belangrijk bezoek uit Brussel. Eurocommissaris Frans Timmermans kwam met een delegatie speciaal naar Den Haag om met Caroline en Derk Jan Eppink (JA21) te praten over de stikstofimpasse en de nota die zij samen geschreven hebben. Het Kabinet roept vaak ‘Brussel says no’, maar is dat ook echt zo? De Brusselse richtlijnen geven volgens BBB best ruimte voor ander beleid. Timmermans bevestigde tijdens het gesprek dat er meerdere wegen naar Rome leiden, zolang het doel (een goede staat van instandhouding van de natuur) maar overeind blijft. 

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er over het doel geen verschil van mening is. BBB erkent immers de Europese richtlijnen en vind natuurbehoud ook van belang. BBB wil echter een ander beleid om dit doel te bereiken. Beleid waarmee Nederland voldoet aan de Europese regels, maar waarmee het land niet op slot staat zoals nu het geval is. De initiatiefnota ‘Snel weg uit de stikstofcrisis’ van BBB en JA21 geeft ruimte om onder andere de broodnodige huizen te bouwen en boeren en industrie weer perspectief te bieden. Timmermans heeft deze nota bekeken en noemde deze “goed doordacht”. Ook vond hij de nota een oprechte poging om met alternatieven te komen. 

Timmermans gaf aan dat hij geen invloed heeft op het Nederlandse beleid; de invulling van de Europese Richtlijnen is aan de lidstaten zelf is. Nederland heeft het zichzelf erg moeilijk gemaakt door de focus eenzijdig te leggen op stikstof. Dat is niet iets waar de Europese Commissie op heeft aangestuurd. Wel benoemt Timmermans dat we in Nederland niet om stikstof heen kunnen. Toch maakt het de Commissie niet uit op welke manier we werken aan een goede staat van instandhouding van de natuur, als het maar wordt gerealiseerd.  

Wat opviel is dat vergeten lijkt te worden dat de landbouwsector al veel ammoniak heeft gereduceerd. En zelfs nu alle vergunningverlening en innovatie stil staat is er nog sprake van ammoniakreductie in de landbouw. De delegatie bleek ook niet goed op de hoogte van wat varkens en koeien eten. Caroline heeft daarom tijdens het gesprek het gemiddelde rantsoen van een Nederlandse koe nog uit de doeken gedaan. En nee: die eet amper soja en ook de varkens hebben vooral anders voedsel, waaronder veel reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Zo kon BBB de delegatie ook nog wat kennis meegeven terug naar Brussel! 

Timmermans liet merken dat het best vervelend is dat er altijd wordt geroepen “Brussels says no”. In zijn ogen wordt Brussel ten onrechte als een soort van boeman weggezet. Er is juist veel mogelijk mits doelen maar gehaald worden. Hij gaf aan dat er ook veel geld in Brussel beschikbaar is om Nederland te helpen bij het halen van de doelen. Ook gaf hij aan dat Nederland inmiddels al heel wat beloftes gebroken heeft en daarom is men in Brussel zeer kritisch op alles wat vanuit Nederland beloofd wordt. Het voordeel van de twijfel krijgt Nederland niet meer. 

De Brusselse delegatie ziet op basis van de initiatiefnota genoeg aanknopingspunten om te werken aan oplossingen.  De BBB is nu aan zet om met een initiatiefwet stikstof te komen. Timmermans steunt BBB daarin en heeft hulp toegezegd om van de initiatiefnota een goede initiatiefwet te maken. 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...