Achter de schermen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Achter de schermen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Achter de schermen

Gepubliceerd op: 21-04-2023

Ogenschijnlijk is het wellicht stil. Na een druk en luidruchtig eerste kwartaal waarin de campagne-caravaan van BBB op volle toeren draaide, waarin hééél veel leden en vrijwilligers zich lieten horen, waarin media ons opzocht en wij de media opzochten, lijkt het nu rustig. Lijkt...
Het tegendeel is waar. Daarom even een berichtje dat het tweede kwartaal zeker zo druk is, maar minder luidruchtig.

Achter de schermen wordt zeer intensief verkend, geïnformeerd of geformeerd aan nieuwe coalities waarbij in 12 Provincies BBB aan tafel zit en in alle waterschappen BBB een rol speelt.
Onderstaand een globaal overzicht:

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de inrichting van Provinciale Kernteams; op 20 mei a.s. is hiertoe een bijeenkomst op het Partijbureau.

Achter de schermen organiseert BBB Jong het Kick-Off event op zaterdag 29 april a.s.

Achter de schermen bestudeert BBB Europa de handel-en-wandel in Brussel; de Europese Verkiezingen worden intensief voorbereid.

Achter de schermen naderen we de 15.000 leden!

Achter de schermen worden fractie-ondersteuners en beleidsmedewerkers gezocht.

Achter de schermen wordt het Partijbureau in Colmschate bemand.

Achter de schermen bereiden de potentiële kandidaten van de Eerste Kamer zich voor op hun ambt.

Achter de schermen lopen BBB-gedeputeerden en BBB-Heemraden zich warm.

Achter de schermen bevindt het BBB-intranet (BBB Familie) zich in een pilot-fase.

Achter de schermen vergaart het BBB Kenniscentrum kennis en meer.

Achter de schermen is het landelijk bestuur bijna full time aan het werk.

Achter de schermen bruist BBB als nooit tevoren!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...