Caroline van der Plas in het Asieldebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas in het Asieldebat

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Caroline van der Plas in het Asieldebat

Gepubliceerd op: 28-06-2023

Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Caroline van der Plas over de Spreidingswet, Overlast in Ter Apel & de Asieldeal in Europa. (Video onderaan pagina)

Eigenlijk zijn we al een jaar bezig met de spreidingswet, oftewel de dwangwet, en ik zal mijn mening daarover nog maar een keer kort en krachtig herhalen. Reusachtige COA-locaties die in kleine dorpskernen veelal buiten de Randstad worden neergekwakt, zijn wat mij betreft niet meer van deze tijd. Tegen deze dwang zegt BBB nee, ook als die dwang verkapt is. De huidige wet geeft de minister veel bevoegdheden en sluit niet uit dat hij deze kan gebruiken om meer asielzoekers in de regio te plaatsen. 

Grote zorgen over de plattelandsgemeenten
Sterker nog, artikel 5 lid 2 luidt als volgt: bij het verdeelbesluit slaat onze minister acht op het verslag, bedoeld in artikel 4, tweede lid en streeft hij naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling over het grondgebied van Nederland. Het is wel een beetje wollige taal, maar dit artikel baart mij grote zorgen, want dit artikel schetst in simpele taal dat de minister mensen gaat spreiden op basis van landoppervlakte. En het klinkt alsof plattelandsgemeenten, die dus veel ruimte hebben, veel vluchtelingen moeten opnemen.

En dat zal voor BBB nooit, maar dan ook nooit acceptabel zijn, want, Voorzitter, laten we nog een keer duidelijk zijn over de feiten: waar er in Drenthe 161 inwoners op 1 asielzoeker is, zijn er in Zuid-Holland 1902 inwoners per asielzoeker en dat is geen evenredige verdeling. En dan is het niet zo gek natuurlijk dat deze Tweede Kamer de samenlevingsontwrichtende gevolgen van een asielopvanglocatie in een kleine gemeenschap niet begrijpt. 

Geen steun voor huidige vorm
We gebruiken de regio al decennia als rangeerterrein voor de problemen die we liever niet op onze Randstedelijke stoep hebben. En zolang de spreidingswet deze ongelijkheid niet oplost of zelfs verergert, zal BBB deze niet steunen. Ter Apel, ik noemde het net al, als we in Nederland draagvlak voor asielopvang willen, dan is Ter Apel een regelrechte ramp. En als we het daar al niet goed kunnen regelen, hoe moeten Nederlanders er dan nog vertrouwen in kunnen hebben dat asielopvang wel veilig en rustig in een dorp kan? 

Overlast Ter Apel
In artikel 6, lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat: een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Maar wat is dat dan voor de mensen in Ter Apel? Hoe zit het dan met dat recht voor de vrijheid en veiligheid van de mensen in Ter Apel? In Ter Apel ervaren mensen geen enkel gevoel van veiligheid en dat perkt de vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen ernstig in. Voorzitter, we laten deze Groningers opnieuw in de steek. De emmer begint vol te lopen en het signaal van zowel inwoners en bestuurders in de gemeente Westerwolde is duidelijk. Keer het tij voordat de laatste druppel valt en draai niet aan de knopjes, draai aan het stuur. Het kan niet zo zijn dat we onze bevolking niet kunnen beschermen tegen geweld, overlast en diefstallen. 

Asieldeal Europa
En dan de afgelopen Europese migratietop. Er is een asieldeal gesloten en wat BBB betreft is het een kans, maar geen oplossing. We juichen het wel toe dat we Europees weer een poging het verdrag van Dublin na te leven gaan doen. Het is voor BBB wel belangrijk te weten wat de verdeelsleutel wordt. Kan de staatssecretaris hier meer over vertellen of kan hij aangeven wanneer hij dit kan doen? 

Quotum
Wat BBB betreft moeten we jaarlijks gaan kijken hoeveel echte asielzoekers Nederland redelijkerwijs aankan, maar wel met behoud van breed maatschappelijk draagvlak. En voor deze asielzoekers regelen wij humane opvang en een snelle procedure. En boven dit quotum koopt Nederland wat BBB betreft de prijs voor het niet opvangen van extra asielzoekers af. Ziet de staatssecretaris dit als een pad wat de regering kan bewandelen? 

Hoge catering-kosten
Dan, Voorzitter, heb ik nog één vraag. Een vraag die denk ik ook meerdere Kamerleden bereikt. € 52 per dag wordt besteed aan de catering, per persoon, per asielzoeker. En ik vind het waanzinnig. En ze hoeven niet op water en brood te zitten, zeker niet, maar waarom zijn die kosten zo hoog? Er zijn mensen in Nederland die hebben nog geen geen € 5 te besteden om naar de supermarkt te gaan en ik vind het volledig scheef als wij dan berichten horen dat er per persoon € 52 aan de catering wordt besteed in asielzoekerscentra en cateringbedrijven die floreren daarbij. En ik gun iedereen z’n inkomen. Maar kan de staatssecretaris uitleggen waar dat bedrag vandaan komt? Want ik snap het niet. Dank u wel.

Zie hier onder de gehele inbreng van Caroline, inclusief interrupties en antwoorden van de minister.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...