PvdA stapt uit beoogde coalitie Friesland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

PvdA stapt uit beoogde coalitie Friesland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

PvdA stapt uit beoogde coalitie Friesland

Gepubliceerd op: 20-06-2023

Op maandagavond 19 juni bereikten BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie na 2 maanden onderhandelen een akkoord voor een nieuwe coalitie in Fryslân. Zeer verheugd werd dit akkoord gevierd met ferme handdrukken, innige knuffels en een klein glaasje bubbels. Nog geen 10 uur later moest BBB Friesland vol ongeloof via een whatsapp bericht lezen dat de PvdA haar handtekening intrekt.

BBB Fryslân is verbijsterd over deze gang van zaken. Het is jammer voor de provincie dat deze coalitie is gesneuveld nog voor ze was begonnen, door het handelen van één partij. Dit helpt niet mee bij het herstellen van het vertrouwen in de politiek.
In goede harmonie is gezamenlijk geprobeerd om tot een evenwichtig akkoord te komen en de beschikbare middelen gelijkwaardig te verdelen. Met de totstandkoming van een akkoord leek deze missie geslaagd. Er liggen goede plannen om te investeren in de Fryske Mienskip. Daarbij heeft BBB Friesland op geen enkel moment bezuinigingen op tafel gelegen. De verwijten van de PvdA in de media worden dan ook niet herkend.
BBB Fryslân is samen met CDA en ChristenUnie van mening dat de provincie bestuurd moet worden en voelt zich geroepen die verantwoordelijkheid te dragen. De komende dagen buigt BBB Fryslân zich met deze partijen verder over verder te gaan. Het doel blijft om voor het zomerreces tot een akkoord te komen. Binnen de nieuwe bestuurscultuur die BBB voorstaat staan betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel. ‘It is mei sizzen net te dwaan”.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

presentatie BBB-kandidaten

sep 23 2023

BBB-kandidatenlijst en verkiezingsprogramma definitief vastgesteld tijdens Algemene Ledenvergadering

Leden hebben op eerdere momenten wijzigingsvoorstellen mogen indienen op de conceptversies. Deze wijzigingen werden vervolgens ook weer in ...
Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...