De digitale euro, eendracht of één macht?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

De digitale euro, eendracht of één macht?

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

De digitale euro, eendracht of één macht?

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Tijdens het debat op 23 november is het plan van de ECB opgegooid om een digitale euro toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven. In dit debat is gediscussieerd over de mogelijkheden hiervan.

De digitale euro, ook wel Central Bank Digital Currency (CBDC) is digitaal centrale bankgeld. De Europese Centrale Bank (ECB) is de uitgever van dit geld. Het is de bedoeling dat dit digitale geld een vervanging wordt van contant geld.

Het voordeel van contant geld is dat het zorgt voor privacy. Het garandeert dat een burger niet getraceerd kan worden na een betaling. De overheid en banken zijn niet op de hoogte van deze transacties waardoor er volledige privacy van de burger is. Bij de digitale munt zal deze privacy een stuk kleiner worden. Volgens het huidige voorstel zal er namelijk een instrument komen om de gehele markt te kunnen controleren. Hierdoor zijn alle digitale betalingen te traceren. Op dit moment hebben de private banken hier al inzicht in, maar met de digitale euro zullen de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank dit ook kunnen inzien.

Daarnaast zorgt contant geld voor een onafhankelijkheid van de burger tot de bank. Wanneer een bank failliet gaat en de burger boven de 100.000 euro op de bank heeft staan, is hij dit kwijt. Bij de digitale euro is het nog onduidelijk of de onderlinge betalingen onafhankelijk gegarandeerd kunnen worden.

Nog een argument is het betaalgemak. Door de digitale euro zou er in elk land gemakkelijk kunnen worden betaald met een digitaal betalingssysteem. In veel EU landen is dat nu nog niet aan de orde. Dit argument gaat echter niet op voor Nederland, gezien het digitale betalingssysteem hier al goed geregeld is. Naast het digitale systeem dat Nederland nu heeft, wordt ook nog contant geld gebruikt. Een extra digitale euro is dan slechts een toevoeging.

Het belangrijkste argument is het draagvlak van de burgers voor de digitale euro. De meningen lopen hierover uiteen. Waar sommige burgers het voordeel zien van een digitale euro waarmee je los van private banken komt, zullen anderen niet de macht van hun geld uit handen willen geven aan één centrale bank in het buitenland. Ook grote instanties zoals de ECB kunnen fouten maken. Bovendien bestaat er ook de mogelijkheid van hackers om het digitale geld te stelen, wat allemaal op een plek is verzameld.

Conclusie is dat een digitale euro in theorie een goede manier lijkt om de economie efficiënter, sneller en duurzamer te maken voor burger. Maar deze voordelen zullen niet zonder grote nadelen komen. Ten eerste gaan ze ten koste van de privacy van de burgers en daarnaast zal de macht en invloed van de ECB groter worden. De ECB zal dan een monopolist worden waar de burger niet omheen kan. Om de ECB zoveel macht te geven, ook al is het vertrouwen van de bevolking in de ECB laag en lijken ze soms hevig beïnvloed door de Europese politiek, is dan ook een slecht idee.

BBB is daarom van mening dat de kleine voordelen niet op wegen tegen de grote nadelen. De digitale euro levert bar weinig voordelen op die niet opwegen tegen de waslijst aan nadelen voor de burger. Ons gezonde verstand roept dan ook hard ‘Nee!’.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...