Mbo’ers structureel onderaan de ladder

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Mbo’ers structureel onderaan de ladder

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Mbo’ers structureel onderaan de ladder

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Op 9 november vond het mbo-debat plaats. BBB pleit voor meer aandacht naar mbo’ers en het mbo-onderwijs.

Nederland draait op onze vakmensen, maar helaas is er een groot tekort aan vakmensen. Jaarlijks dalen het aantal mbo-studenten en dit zorgt voor een steeds groter gat op de arbeidsmarkt. BBB en JA21 willen zich inzetten voor een versteviging van de positie van het vmbo en mbo. Het primaire onderwijs is hier een belangrijke schakel. Er moet dan ook meer aandacht worden besteed op de basisschool aan het vmbo en mbo. Ook bij de onderwijzers moet het besef komen dat Nederland niet functioneert zonder vakmensen en niet meer in minderwaardige zin over het (v)mbo gepraat worden. Ook de mentale-gezondheid bij mbo-studenten is flink aangetast na de corona-lockdowns. Er moet een betere samenwerking komen tussen mbo-instellingen, jeugdhulp, zorg en volwassenen.

Daarnaast pleit BBB voor een andere benaming voor mbo-studenten. De naam middelbaar beroepsonderwijs geeft een stempel van doorsneeheid en modaliteit, wat de motivatie voor het mbo ontmoedigd.

BBB wil haar trots uiten naar alle vakmensen in Nederland. Zonder mbo’ers zou heel het land stilliggen. Het is voor BBB dan ook van groots belang om op te komen voor hun belangen.

Inbreng Caroline van der Plas in het mbo-debat

Tekst gaat verder onder de video

In het vervolg van dit debat heeft BBB vier moties ingediend met betrekkende tot het mbo.

  1. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar stagediscriminatie bij studenten met een handicap in het mbo
  2. Het prestatie-gestuurde onderwijs in het mbo moet meer gericht zijn op ontwikkelingen
  3. Er moet een landelijk geldige studentenpas zijn, ongeacht het type onderwijsinstelling.
  4. Mbo-instellingen moeten (net als hbo- en wo-instellingen) studenten(sport)verenigingen faciliteren voor mbo-studenten.

De motie over meer aandacht naar stagediscriminatie bij gehandicapten binnen het mbo is aangenomen. De overige drie stellingen zijn verworpen door de coalitie maar BBB zal zich blijven inzetten om deze punten ter aandacht te brengen in de Tweede Kamer.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

Stempotloden

sep 15 2023

Stemmen vanuit het buitenland? Registreren kan tot 11 oktober

Ook al lijkt het niet zo, ook Nederlanders die in het buitenland wonen hebben te maken met de ...

sep 12 2023

Nieuw onderzoek bevestigt: Piekbelastersbeleid is zinloos!

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de concentratie van ammoniak in de lucht en het ...

sep 8 2023

Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma BBB

Concept-Kandidatenlijst Kandidaat-lijsttrekker van BBB is Caroline van der Plas (56), mede-oprichter en huidig fractievoorzitter van BBB in de ...