Een jaar oorlog in Oekraïne; vrijheid en veiligheid waarderen betekent voedsel waarderen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Een jaar oorlog in Oekraïne; vrijheid en veiligheid waarderen betekent voedsel waarderen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Een jaar oorlog in Oekraïne; vrijheid en veiligheid waarderen betekent voedsel waarderen

Gepubliceerd op: 05-03-2023

Oorlog is geen grapje. Oorlog is lijden en verdriet. Een hel voor moeders en zonen, vaders en dochters. In die hel bevinden de burgers in Oekraïne zich nu al een jaar. Toch vechten zij door. Bijna een jaar na de Russische invasie in Oekraïne is het land nog niet gebroken en de soevereiniteit nog niet opgegeven. En er blijft hoop.

Maar de BBB steunt de inwoners van Oekraïne niet alleen omdat het het juiste is om te doen; het voortbestaan van Oekraïne is ook in het belang van de Nederlandse veiligheid. Poetin bouwt aan een herleefd Russisch Rijk dat zich uitstrekt van de Elbe tot de Stille Oceaan. Oekraïne is niet het eerste slachtoffer van de Russische expansiedrift. Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en Kazachstan moesten er al eerder aan geloven, bij wijze van Russische invasies en coups. Mocht Oekraïne vallen, dan staat Rusland aan de poort van onze Poolse en Baltische bondgenoten en daarmee aan de onze. Offer Oekraïne, en we zullen Polen moeten offeren. Offer Polen, en we zullen Duitsland moeten offeren. Offer Duitsland, en er is niemand meer om ons van het schavot te redden.

Het grote plaatje

We hebben een aantal decennia van ongekende vrede en veiligheid genoten. Veel van ons zijn opgegroeid in een land van weinig grote zorgen, waarin oorlog iets was voor videospellen en plastic soldaatjes. Het is dan ook niet makkelijk om te beseffen dat democratie en veiligheid niet vanzelfsprekend is, dat het niet gratis of automatisch gegeven wordt.

Een strategisch slapend continent wordt langzaam wakker in een wereld die gewelddadig is. Waarin andere landen het volkenrecht zien als een adviessnelheid, in plaats van een maximum snelheid. De Russische invasie van Oekraïne is daar het meest gruwelijke voorbeeld van, maar ook China zoekt actief een nieuwe plek in de de wereld. Dit betekent een wereld van internationale competitie en geweld. De enige plek van Nederland in deze nieuwe wereld is in een blok van vrije landen, waar democratie het hoogste vaandel is. Op die manier doen we recht aan de offers die de Nederlands voor ons hebben gebracht voor dat ideaal en handhaven we de positie van Nederland in de wereld.

Voor Nederland betekent dit actieve samenwerking binnen de NAVO en de realisatie dat onze industrie en landbouw cruciale sectoren zijn. De tijd dat we met wensdenken de strategische waarde van onze landbouw en maakindustrie laten reduceren moet voorbij zijn. In de wereld waar sancties toenemen en internationale grenzen vaker zullen sluiten, is Nederland, samen met ons omringende landen de voedselschuur van het Westen.

Het is dan ook simpel; weerstand bieden aan de agressie van Rusland en China, betekent waardering voor de rol van Nederland in het helpen met voeden van de wereld. Partijen die onze voedselproductie en voedselzekerheid op het spel zetten, spelen een gevaarlijk spel met onze strategische positie en zijn niet eerlijk over wat nodig is om Nederland veilig en vrij te houden.

Blik vooruit

Na een jaar oorlog lijkt Rusland zich in Oekraïne op te maken voor een nieuw offensief en kunnen we dus aannemen dat de invasie voorlopig voortduurt. Dus zal de Nederlandse steun aan Oekraïne voortduren; opgeven betekent Rusland aan de grens van meerdere bondgenoten en verhoogt juist de kans op een direct conflict tussen de NATO en Rusland.

De BBB baseert zijn beleid richting de oorlog op vier pijlers;

– Rusland moet zich terugtrekken uit Oekraïne: BBB steunt vredesonderhandelingen, maar niet tegen elke prijs. Als een inbreker je huis binnen dringt, gesnapt wordt en na een gevecht een compromis voorstelt waarbij hij al je familiejuwelen mag houden, dan spreken we ook niet van een acceptabele uitkomst. Rusland trok Oekraïne binnen, en zal moeten vertrekken om genoeg vertrouwen te scheppen voor geloofwaardige vredesonderhandelingen.

– Nederland levert evenredige en effectieve steun voor de verdediging van Oekraine: BBB steunt Oekraïne in het verdedigen van haar vrijheid tegen Rusland. Dit doen wij samen met NATO bondgenoten, waarvan we moeten verwachten dat zij ook hun steentje bijdragen. Nederland heeft haar bewapening de afgelopen dertig jaar verwaarloosd en kan niet eindeloos leveren. Samen met bondgenoten moeten we dus kijken wat Oekraine nodig heeft ter zelfverdediging en kijken waar Nederland het verschil kan maken. F-16’s zijn geen taboe, juist omdat wij er komende jaren veel zullen uitfaseren (vervangen door de Joint Strike Fighter). Het ligt voor de hand dat Nederland een bijdrage levert in F-16’s, terwijl bondgenoten tanks leveren die wij dan weer niet hebben.

– Oekraïne kan geen lid worden van de Europese Unie tot het aan de Kopenhagen criteria voldoet: de strijd van Oekraïne voor democratie is bewonderenswaardig, maar we moeten niet beloven aan Oekraïne wat we niet waar kunnen maken. Elk land wat lid wil worden van de Europese Unie moet voldoen aan de Kopenhagen criteria; vereisten rond democratische instituten, bestrijding van corruptie en het kunnen inpassen van Europese regelgeving. Deze regels zijn er niet om te plagen, maar juist om zowel Oekraïne als lidstaten zoals Nederland te beschermen tegen een economische en sociale shock die er optreedt als een land onderdeel wordt van de interne markt en de politieke unie.

– Een weerbaar Nederland: de oorlog heeft ons geleerd dat we voor basisbehoeften niet afhankelijk kunnen zijn van vijandige landen als Rusland en China. Als het gaat om voedsel, grondstoffen en hoogwaardige technologie moeten Nederland en haar bondgenoten zoveel mogelijk eigen middelen en aanvoerroutes ontwikkelen. Het weerbaar maken van onze samenleving zal soms boven andere belangen als vrijhandel, natuur en privatisering moeten gaan. Komende maanden zal u meer plannen van ons horen in deze pijler.

Het is belangrijk dat Nederland een langetermijnvisie richting deze oorlog en toenemende vijandigheid in de wereld weet te ontwikkelen. Ad-hoc beslissingen zorgen dat de Nederlandse samenleving onvoorbereid is voor ontwikkelingen. Terwijl Nederland juist profijt heeft bij duidelijkheid, eerlijkheid en realisme over onze positie in de wereld.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...