Eerlijk en snel mijnbouwschade afhandelen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Eerlijk en snel mijnbouwschade afhandelen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Eerlijk en snel mijnbouwschade afhandelen

Gepubliceerd op: 24-02-2023

10 jaar na Huizinge, het epicentrum van de zwaarste aardbeving in de Provincie Groningen, is er nog een grote groep slachtoffers die in onzekerheid zitten en dagelijks in afwachting zijn wanneer zij deze ellende achter zich kunnen laten. Jaar in en jaar uit werken steeds groter wordende organisaties – het IMG heeft momenteel al 700 medewerkers in dienst – aan steeds ondoorzichtiger wordende oplossingen die nu al 70% van het beschikbare budget opslokken; het resterende deel is beschikbaar voor het daadwerkelijke schadeherstel.

De huidige processen lopen nu vast bij de rechter. De overheid zet de duurste advocaten en deskundigen in tegen onze burgers om haar gelijk proberen te halen, ongeacht de hiermee gepaarde kosten. BBB is voor het snel, kordaat en met gezond verstand oplossen van grote problemen. Het BBB team in Groningen vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om de (gestapelde) mijnbouwschade binnen een jaar af te handelen en komt als startpunt met dit plan.

Daarom heeft BBB Groningen een 10-puntenplan ontwikkeld om op een zo kort mogelijke termijn (binnen een periode van 1 jaar) de Groninger mijnbouwschade af te handelen. 

Bekijk hier het 10-puntenplan

Het is bekend dat de zwaarste aardbevingen zijn ontstaan na de enorme verhoging van de productie. De risico’s verminderen aanzienlijk bij een lage, gelijkmatige winning en bij het uiteindelijke stoppen van de gaswinning. Toch zullen er naar verwachting de komende jaren nog herhaaldelijk bevingen plaatsvinden. De schades die dan ontstaan zullen vergoed moeten worden via dezelfde systematiek als in het bovenstaande 10-puntenplan. 

Parallel aan de uitvoering van dit 10-puntenplan moet een plan worden uitgewerkt voor het vaststellen en uitkeren van de bedrijfsschades en voor het compenseren van de emotionele schade. 

Meer uitgebreide weergave van de actiepunten 

1. Een Generaal Pardon: alle tot nu toe gemelde schades en versterkingsopgaven worden erkend als (gestapelde) mijnbouwschade. Doel van dit pardon is dus ook om alle lopende zaken bij de rechter en IMG weg te halen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers en bedrijven, schade is schade, ook als deze eerder is afgewezen. De beoordeling van schade geschiedt op basis van de toepassing van het bewijsvermoeden conform de beschrijving van het panel van deskundigen van 22 januari 2019. 

2. Deze schades en versterkingsopgaven worden gekapitaliseerd, dat wil zeggen omgezet naar een schadebedrag in Euro’s. Eerder gedane uitkeringen waarmee de NAM claims als afgedaan beschouwde, worden op het totale (schade-)bedrag in mindering gebracht. 

3. De oude dossiers worden overgedragen naar gemeenten en nieuwe schades of herstelopgaven worden gemeld bij de gemeente en afgehandeld conform dit 10-puntenplan; de gemeentelijke afdelingen Bouw en Woningtoezicht leveren de projectleiding. 

4. De gemeentelijke afdelingen kunnen hiervoor tijdelijk extra mankracht inhuren, welke wordt vergoed op declaratiebasis. 

5. Plaatselijke aannemers/deskundigen worden ingeschakeld om hun expertise van herstel en kosten in te zetten. Hiermee worden zowel de lokale economie als het ambachtsonderwijs gestimuleerd. 

6. Er komt een kleine provinciale organisatie die steekproefsgewijs, zoals nu met de APK keuringen bij auto’s, vijf procent van de ingediende schadebedragen controleert zonder hiermee de afhandeling te vertragen. 

7. Het IMG en andere geldverslindende organisaties worden opgeheven. Dossiers worden immers overgedragen naar de gemeentelijke organisatie. 

8. De bedragen voor schade en versterkingsopgaven worden direct na toekenning tot 75% uitgekeerd, de rest na schadeherstel of nieuwbouw. Dit laatste op aangeven van de gemeentelijke projectleiding. 

9. De mensen mogen zelf bepalen waar ze het uitgekeerd geld voor in willen zetten, herstel/nieuwbouw/versterking/waardedalingscompensatie. 

10. De gelden voor het uitvoeren van dit plan komen van de landelijke overheid, die dit vervolgens verhaalt bij de NAM. 

In de afgelopen periode is gelukkig wel vertrouwen opgebouwd door het Staatstoezicht op de Mijnen, de SODM, bij de burgers van Groningen. 

BBB staat op het standpunt dat zolang gaswinning niet veilig mogelijk is, zoals het SODM nu aangeeft; zolang de aangemelde schades en herstelopgaven niet correct zijn afgehandeld; zolang burgers in het effectgebied per referendum geen positief advies gegeven hebben; gaswinning in Groningen GEEN bespreekbare optie is

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 26 2024

Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet, BBB stelt Kamervragen

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het ...

mei 24 2024

Uitspraken BBB-kamerlid Mona Keijzer over antisemitisme zijn op cijfers en feiten gebaseerd

Vandaag werd bekend dat een groep moslims aangifte doet tegen BBB-Kamerlid Mona Keijzer, omdat ze in een talkshow ...

mei 23 2024

Caroline van der Plas trots op Hoofdlijnenakkoord

Gisteren heeft Caroline van der Plas namens BBB haar inbreng geleverd in het debat over het eindverslag van ...