BBB & JA21: Snel weg uit de stikstofcrisis

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB & JA21: Snel weg uit de stikstofcrisis

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

BBB & JA21: Snel weg uit de stikstofcrisis

Gepubliceerd op: 23-02-2023

BBB en JA21 hebben samen een initiatiefnota geschreven met als doel om uit de impasse te komen die is ontstaan door de invoering van de ‘Stikstofwet’. Deze wetgeving heeft Nederland in de houdgreep: het belemmert de bouw, de industrie, de landbouw en het verkeer en vervoer. En zelfs paasvuren of motorcrossevenementen hebben last van de stikstofregels. Er wordt vaak gezegd dat dit zo moet van Brussel; maar dat is niet zo. Nederland heeft een heel strikte interpretatie van de Europese regelgeving. Te strikt.

Géén verstikkende KDW

Met de nota geven BBB en JA21 de snelste weg uit de crisis aan de hand van 3 punten. Het allerbelangrijkste is dat de Kritische Depositie Waarden zo snel mogelijk uit de wet verdwijnen. Dit zijn theoretische waarden van de hoeveelheid stikstof die ergens neer mag komen zonder dat dit van invloed wordt geacht op de natuur. Elke hoeveelheid stikstof boven die waarde zou kunnen leiden tot verslechtering van een ‘habitat’ (een plaats waar een bepaald organisme voor komt). Sommige organismen kunnen bijna geen stikstof verdragen, anderen veel meer. Hoeveel depositie ergens neer komt berekenen we aan de hand van een model. Dit model is niet geschikt voor detailniveau maar wordt daar wel voor gebruikt. 

Hoe goed het gaat met de natuur is natuurlijk niet alleen afhankelijk van stikstof en modellen zeggen ook niet alles. BBB en JA21 willen dat er echt gekeken wordt naar de natuur: dus simpelweg kijken hoeveel organismen ergens voorkomen en wat de trend is in de afgelopen jaren. In de Nationale databank voor Flora en Fauna wordt dit al jaren bijgehouden. De gegevens zijn er dus. Aanvullend zou er een databank voor bodemmonsters moeten komen, we hebben de staat van de bodem namelijk niet goed in beeld terwijl dat wel iets zegt over de hoeveelheid stikstof die neer slaat. 

Drempelwaarde van 1 mol

Het tweede punt van de nota betreft een juridisch houdbare drempelwaarde. Deze is uitgedacht door specialisten in het natuurbeschermingsrecht. Daarbij wordt een drempelwaarde gekoppeld aan een neerwaartse trend van stikstof in een gebied. Dus zolang er minder stikstof komt kan de drempelwaarde daar gelden, zolang stikstof in dat gebied een probleem vormt voor de natuur. TNO heeft aangegeven dat de drempelwaarde tussen de 1 en 10 mol per hectare per jaar kan liggen. BBB en JA21 hebben (nu) voor de zekerheid voor 1 mol gekozen. Daarmee kunnen al veel projecten doorgaan!

Scheiden ammoniak en stikstofoxide

Het laatste punt van de nota gaat over een scheiding van ammoniak en stikstofoxide. Deze stoffen worden in de wetgeving samengevat onder de noemer ‘stikstof’,  maar ze gedragen zich anders. Stikstofoxiden ontstaan met name bij verbrandingsprocessen en dat is slecht voor de volksgezondheid omdat deze deeltjes zich in de longen nestelen. Doordat er nu veel ammoniak wordt opgekocht door bedrijven om hun stikstofuitstoot te mogen houden komt er steeds meer stikstof in de lucht die slecht voor de longen is. Daarom zou er een onderscheid moeten komen tussen de zogenaamde groene (ammoniak) en grijze stikstof. 

De initiatiefnota van BBB & JA21.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...