Experiment Wijziging Stembiljet

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Experiment Wijziging Stembiljet

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Experiment Wijziging Stembiljet

Gepubliceerd op: 07-10-2021

Er ligt een wetsvoorstel klaar voor aanpassing van de Kieswet. Het stembiljet moet blijkbaar kleiner. Kleiner voor de burger als gemak voor het stemmen en kleiner voor het snel kunnen tellen. Het demissionaire Kabinet stelt voor om 10 jaar te gaan experimenteren met een nieuw model stembiljet. Verkiezingen vormen de hoeksteen van onze democratie. Voor de kiezers in die kieskringen is stemmen geen experiment. Die doen mee aan verkiezingen. Die oefenen hun democratische recht uit.

—————————————————————————————————————————————————————————
Het voorstel bestaat uit 2 modellen.

Model 1. Per partij komt er 1 stembiljet. Dit stembiljet komt in een soort etalage te hangen, waarbij je de partij naar keuze uithaalt.

Model 2. Hier kies je de partij en kruis je het nummer aan van de positie op de lijst van jouw favoriete volksvertegenwoordiger. De volksvertegenwoordigers verdwijnen daarmee van naam, en krijgen een nummer.


—————————————————————————————————————————————————————————

De partijnaam en het logo zijn wel op de stembiljetten zichtbaar. De partij belangrijker dan de persoon. Dat gaat juist tegen alles in waar ons democratische stelsel voor staat. De Grondwet kent geen partijen, maar alleen volksvertegenwoordigers.

Caroline van der Plas: “Ik ben niet Lijst 23 nummer 1, Vera Bergkamp is niet Lijst 4 nummer 3 en Pieter Omtzigt was niet Lijst 3 nummer 2.”

Het is tekenend dat BBB 3 zetels gehad zou hebben als uit alle kandidaten op de kieslijst van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, de 150 kandidaat-Kamerleden met de meeste stemmen gekozen waren.

Volksvertegenwoordigers zijn geen nummer. Fractievoorzitter Caroline van der Plas is niet Lijst 23, nummer 1. Alle volksvertegenwoordigers zijn mensen. Gekozen met een persoonlijk mandaat om kiezers te vertegenwoordigen. De voorgestelde stembiljetten houden daar geen rekening mee.

Laten we niet sleutelen aan de fundamenten van onze democratie omdat het stembiljet toevallig onhandig groot is. Al was het stembiljet 5 meter lang, dan is dat een prachtig moment om het op de keukentafel te leggen met de kinderen op schoot om ze wat bij te brengen over onze democratie. Dat het mooi is dat mensen hier wat te kiezen hebben, terwijl in veel andere landen mensen worden vermoord omdat ze strijden voor een democratie als de onze. Stemmen hoeft niet handig te zijn, het moet betrouwbaar zijn en de betrokkenheid van de kiezers bij hun volksvertegenwoordigers versterken in plaats van verzwakken.

Betrokkenheid van de kiezer bij de politiek is essentieel. Daarom staat in het verkiezingsprogramma van BBB dat  gemeenteraadsleden de leden van de Eerste Kamer zouden moeten kiezen en niet Provinciale Staten. Hiermee blijft het lokale geluid in de landelijke politiek ook gewaarborgd.

Wat wil BBB.

  • BBB wil dat de stem van de burger ook tussen verkiezingen door wordt gehoord bij belangrijke besluitvorming bijvoorbeeld over zijn  of haar leefomgeving.
  • Lokale partijen moeten een gelijkwaardige partijsubsidie krijgen zoals landelijke partijen in de Tweede Kamer.

“Kortom: De afstand tussen burger en overheid moet verkleind worden, niet het stembiljet.”

Word ook lid van BBB en sluit je aan!

 

Bekijk hier de gehele inbreng van Fractievoorzitter Caroline van der Plas

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...