Investeer 600 miljoen in de ouderenzorg!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Investeer 600 miljoen in de ouderenzorg!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Investeer 600 miljoen in de ouderenzorg!

Gepubliceerd op: 05-10-2023

Er moet dringend 600 miljoen euro worden geïnvesteerd in de ouderenzorg, volgens Nicki Pouw-Verweij, de woordvoerder zorg van BBB. BBB pleit voor extra investeringen in verzorgingshuizen, waar oudere mensen met minder ernstige gezondheidsproblemen kunnen verblijven. Pouw-Verweij benadrukt dat het noodzakelijk is om te investeren in plaats van te bezuinigen. Ze vindt dat de financiële dekking een politieke keuze is en geeft de voorkeur aan het besteden van geld aan oudereninstellingen, verpleeghuisplaatsen en verzorgingshuizen in plaats van aan andere zaken zoals stikstofmaatregelen of het uitkopen van boeren.

De zorgsector wordt al wekenlang geconfronteerd met aangekondigde bezuinigingen door de regering. Deze bezuinigingen, die eerst zouden oplopen tot 460 miljoen euro in 2024, hebben geleid tot bezorgdheid in de ouderenzorgsector. Mede door inzet van de Tweede Kamer zijn een deel van deze bezuinigingen teruggedraaid. Maar nog steeds zijn er teveel plannen om te bezuinigen.

BBB maakt zich zorgen over de gevolgen van deze bezuinigingen, vooral na het horen van verhalen uit zorgcentrum de Blanckenborg in Blijham. Als de bezuinigingen doorgaan, moeten zij 8 ton besparen, wat volgens hen zou leiden tot ernstige gevolgen voor de zorg en het welzijn van hun bewoners. Medewerkers van het zorgcentrum ervaren al grote werkdruk, wat de veiligheid en zorg voor de bewoners in gevaar brengt.

De financiële situatie in de ouderenzorg is alarmerend, zoals blijkt uit het recente BDO-Benchmark Ouderenzorg 2023-rapport. Hierin worden de slechte resultaten van ouderenzorginstellingen benadrukt, met een halvering van de resultaten ten opzichte van 2021. Deze situatie wordt aangeduid als “Code Rood” door BDO-registeraccountant Mike Tagage.

Om deze problemen aan te pakken, pleit Pouw-Verweij voor een grootschalige investering van 600 miljoen euro in de ouderenzorg, in plaats van bezuinigingen. BBB wil dit geld vooral investeren in verzorgingshuizen, die vergelijkbaar zijn met de vroegere bejaardenhuizen, om minder zieke patiënten te behandelen. Tagage erkent dat dit een mogelijke oplossing kan zijn, maar waarschuwt dat een gefaseerde aanpak nodig is om de sector te stabiliseren. Het nieuws dat een bezuiniging van 225 miljoen euro op de ouderenzorg is geschrapt, zoals gemeld door NRC op 18 september 2023, kan als een positieve ontwikkeling worden gezien in deze context.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...