Blauwtong verspreidt zich razendsnel, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Blauwtong verspreidt zich razendsnel, BBB stelt Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Blauwtong verspreidt zich razendsnel, BBB stelt Kamervragen

Gepubliceerd op: 05-10-2023

Veehouders zitten met de handen in het haar over het blauwtongvirus. Het virus verspreidt zich razendsnel over Nederland, er zijn inmiddels 645 bedrijven besmet. Veehouders verdienen een beleid gestoeld op een concreet tijdspad, méér haast en een open blik voor opties zoals het Zuid-Afrikaanse vaccin. BBB stelt samen met de SGP Kamervragen.

 1. Hoever is de ontwikkeling onderweg van een vaccin voor blauwtong? Kunt u een tijdspad geven?
 2. Bent u op de hoogte dat Zuid-Afrika een nieuw vaccin voor blauwtong heeft ontwikkeld? Zo ja, wordt dit vaccin al voldoende effectief en kwalitatief geacht om de Nederlandse veedieren te beschermen tegen de nieuwe varianten van blauwtong of zijn er experimenten gaande om een poging te doen dit vaccin in te zetten voor Nederland?
 3. Is er een wetenschappelijke link te leggen aan dat de toename van stilstaand water en hoogwater in Nederland en de daarmee mogelijk gelinkte toename van knutten (kleine muggen), bijgedragen hebben aan de blauwtong epidemie? Zo ja, bent u dan van mening dat er mogelijk wijzigingen nodig zijn in het huidige natuur- en waterbeleid?
 4. Is de uitbreiding van natuurgebieden met veel stilstaand water en hoogwater een potentieel risico voor mens- en dierengezond?
 5. Gezien het feit dat circa 10 procent of bij sommige bedrijven zelfs tientallen procenten van de besmette dieren overlijdt aan blauwtong en dat veehouders te kampen hebben met een exportstop van levende dieren, bent u bereid in kaart te brengen in hoeverre veehouders door deze epidemie financieel in de knel komen? En zo ja, ziet u aanleiding en mogelijkheden om binnen uw begroting en borgstellingsregelingen de meest getroffen veehouders te redden van een potentieel faillissement mede gezien de onverzekerbaarheid voor dergelijke dierziekten?
 6. Is er al een farmaceut op het oog die de blauwtong vaccins gaat produceren? Zo nee waarom niet en zo ja, kunt u (indien door een vertrouwelijke bijlage ter inzicht te leggen voor Kamerleden) delen welke farmaceut u op het oog heeft om het nieuwe vaccin te produceren?
 7. Gezien de verwachting dat de Nederlandse variant van blauwtong ook mogelijk in andere lidstaten kan overwaaien, wat wordt de inzet van het kabinet om voldoende vaccins te produceren voor Nederlandse veehouders en mogelijk ook andere buurlanden die bij Nederland zullen aankloppen?
 8. Wordt er in het vaccinonderzoek voldoende gekeken naar niet alleen de effectiviteit van het vaccin op schapen, maar ook andere dieren die in Nederland gehouden worden, waaronder niet alleen rundvee, geiten maar ook exotischere dieren als dromedarissen, buffels en wilde grazers?
 9. Zijn er recentelijk aanwijzingen binnengekomen (bijvoorbeeld observaties van boswachters van Staatsbosbeheer of van jagersverenigingen) dat blauwtong ook een significant negatief effect heeft op de populaties wilde grazers in Nederland? Maakt u zich ook zorgen om populaties wilde grazers die potentieel last kunnen hebben van blauwtong?
 10. Is de veronderstelling juist dat blauwtong zich verder verspreid heeft dan de cijfers laten zien, omdat een deel van de veehouders de dieren niet laat onderzoeken door de dierenarts om kosten te besparen?
 11. In hoeverre zijn er mogelijkheden om verspreiding van en besmetting met het blauwtongvirus door knutten binnen een veestapel en tussen veestapels te beperken middels hygiënemaatregelen? 

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...