Leemstort Staatsbosbeheer in Engbertsdijksvenen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Leemstort Staatsbosbeheer in Engbertsdijksvenen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Leemstort Staatsbosbeheer in Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op: 17-05-2023

‘Onvoorstelbare’ actie van Staatsbosbeheer leidt tot woede in Kloosterhaar: ‘Dit valt niet uit te leggen’

kopte het AD op 3 mei 2023 en: Boosheid en frustratie in Kloosterhaar, waar als voorbereiding op natuurherstelwerkzaamheden in de Engbertsdijksvenen door Staatsbosbeheer een grote vracht leem is gestort. Nota bene op de plek van bestaande flora en fauna. Het verbolgen dorp kan daar met zijn boerenverstand niet bij. ,,Als dit ‘natuurherstel’ is, wat kunnen we dan nog meer verwachten?”

De Tweede Kamerfractie van BBB vindt het ook een vreemde gang van zaken en heeft daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld:

Kamervragen aan de minister van Natuur en Stikstof, van het lid Van der plas
Naar aanleiding van dit artikel:

https://www.ad.nl/hardenberg/onvoorstelbare-actie-van-
staatsbosbeheer-leidt-tot-woede-in-kloosterhaar-dit-valt-niet-uit-te-leggen~ac91d0b9/

 1. Bent u bekend met bovenstaand artikel?
 2. Kunt u uitleggen waarom Staatsbosbeheer ervoor kiest om het leemdepot in het
  natuurgebied zelf (in moerasgebied) aan te leggen?
 3. Heeft Staatsbosbeheer voorafgaand aan de storting van leem in beeld gebracht welke flora
  en fauna op die plek aanwezig was?
 4. Is de conclusie gerechtvaardigd dat dit stukje Natura 2000 gebied niet zo bijzonder en
  kwetsbaar is dat het beschermd moe(s)t worden? En zo ja wat zegt dit dan over de rest van
  het Natura 2000 gebied?
 5. Bent u ermee bekend dat de Engbertsdijksvenen overbelast zijn door stikstofuitstoot?
 6. Hoe is het mogelijk dat ondanks deze overbelasting er toestemming wordt verleend aan
  Staatsbosbeheer om extra stikstof uit te stoten?
 7. Waarop is de vergunningverlening voor de stikstofuitstoot van de machines die gebruikt
  worden voor transport en aanleg van het leemdepot gebaseerd?
 8. Hoe kan Staatsbosbeheer het behoud en herstel van de natuur in dit moerasgebied
  waarborgen?
 9. Kan Staatsbosbeheer garanderen dat het gebied waar het depot is aangelegd weer in
  originele staat wordt achtergelaten en zo ja wanneer?
 10. Wie heeft de ophoging van het gebied tijdens het broedseizoen toegestaan en waarom?
 11. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Staatsbosbeheer niet heeft gemerkt dat er ook vervuild
  puin werd gestort?
 12. Hoe wordt de kwaliteit van de aangeleverde gronden gecontroleerd?
 13. Heeft Staatsbosbeheer inzichtelijk gemaakt wat dit project betekent voor de flora en fauna in
  de Engbertsevenen op de korte en lange termijn? 
 14. Hoe gaat Staatsbosbeheer in de toekomst dit soort schade voorkomen?
 15. Wordt er naast de positieve invloed van het opbrengen van deze grond ook rekening
  gehouden met eventuele negatieve gevolgen en zo ja welke?
 16. Zijn er nog meer vergelijkbare projecten gepland en zo ja welke, waar en wanneer?
 17. Zijn de gevolgen van de aanleg van dit depot meegenomen in de natuurdoelanalyse van het
  betreffende gebied?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

nov 28 2023

Steeds meer BBBondgenoten

BBB is zeer verheugd dat er zich continu lokale politieke partijen aanmelden die BBBondgenoot willen worden. BBB deed ...

nov 22 2023

Van nieuwkomer tot stabiele factor in de Nederlandse politiek

"Na een spannende verkiezingscampagne, waarin enorm veel werk is verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers, zijn we ...

nov 20 2023

Spontane actie uit boerenachterban ‘Rij mee met BBB’

Het initiatief komt van een boer uit het Groningse Garsthuizen en zijn oproep voor de publieksvriendelijke campagne actie ...