Maatregelen kabinet treffen bedrijven én de burger

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Maatregelen kabinet treffen bedrijven én de burger

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Maatregelen kabinet treffen bedrijven én de burger

Gepubliceerd op: 06-10-2023

Caroline van der Plas en Derk-Jan Eppink hebben bezorgdheid geuit over de financiële plannen van het kabinet. Sectoren worden door het kabinet willekeurig belast en het ontbreekt aan een degelijke onderbouwing. Deze maatregelen treffen niet alleen de bedrijven, maar zullen ook de burger hard raken.

Bekijk de inbreng van Caroline en Derk-Jan onderaan deze pagina

Glastuinbouw
Een van de meest schrijnende voorbeelden is de glastuinbouwsector, die volgens de plannen van het kabinet zwaar getroffen zal worden. Tussen 2025 en 2030 wil de regering zowel het verlaagde tuinbouwtarief uitfaseren als de WKK-inputvrijstelling inperken. Dit leidt tot een totale lastenstijging van € 730 miljoen in 2030. Deze sector speelt een cruciale rol in het voorzien van gezond en betaalbaar voedsel van eigen bodem en draagt bij aan de voedselzekerheid wereldwijd. Ondanks de inspanningen van de sector om te verduurzamen, lijkt het kabinet hun waardevolle bijdrage te negeren.

Bureaucratisering van Nederland
De financiële staat van het land werd door Derk-Jan samengevat in drie alarmerende punten: een toenemende lastendruk, een stijgende staatsschuld en een uitdijende overheid. De cijfers tonen een ongekende groei in overheidsuitgaven en ambtenaren, wat resulteert in een toenemende bureaucratisering van Nederland en een zware administratieve last voor de burgers.

‘Waren de overheidsuitgaven in 2014 nog € 267 miljard, in 2024, 10 jaar later, praten wij over € 433 miljard, bijna twee keer zoveel. Een ongekende stijging. Met de overheidsuitgaven stijgen ook de overheidsdepartementen in omvang. Nederland, dames en heren, verbureaucratiseert in een web van regels.’ aldus Derk-Jan Eppink.

Groeiende regeldruk
Het gevolg is dat de burger noodgedwongen een boekhouder wordt. We zien zorgprofessionals die meer met administratieve lasten bezig zijn dan met zorg verlenen. Boeren die er een hele statistiek en administratie op na moeten houden wat betreft de stikstof bijvoorbeeld. De financiële sector screent burgers door middel van controlesystemen om witwassen te bestrijden. Zeer nodig, maar tegenwoordig is het al wel 20% van het bankpersoneel dat daarmee bezig is. Het midden- en kleinbedrijf wordt met toenemende regeldruk geconfronteerd. En de burger, die raakt verstrikt in een woud van sociale regelingen en toeslagen dat hoge uitvoeringskosten voortbrengt. 

Belastingplan kabinet
De lastenverzwaring in box 3, die wordt vervroegd doorgevoerd. De heffing gaat van 32% naar 34%. Het box 2-tarief gaat fors omhoog. En in box 1 wordt de schijfgrens van het toptarief niet volledig geïndexeerd voor inflatie. Zzp’ers krijgen daardoor volgend jaar weer minder zelfstandigenaftrek.

‘BBB vraagt zich af of de jaarlijkse belastingverhogingen houdbaar en verantwoord zijn, ook gezien de ontwikkeling van onze economie met meer inflatie? Velen in Nederland leven in de illusie dat we een verzorgingsstaat kunnen onderhouden zonder gezonde economie. Dat is volstrekt onmogelijk. Wie meer bedrijven het land uitjaagt, zorgt ervoor dat de bestaansonzekerheid alleen maar groter wordt. Wie krimp zaait, oogst armoede.’ aldus Derk-Jan Eppink

Heroverweging klimaatbeleid
BBB pleit voor een heroverweging van het klimaatbeleid. Te ambitieus beleid kan sociale structuren en bestaanszekerheid ondermijnen en het draagvlak voor klimaatmaatregelen verminderen, zoals eerder benadrukt door de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner.

Tot slot benadrukte Derk-Jan namens BBB het essentiële belang van het midden- en kleinbedrijf, met speciale aandacht voor Nederlandse familiebedrijven. Het aandeel van Nederlandse familiebedrijven aan werkgelegenheid in Nederland is 31%. Samen realiseerden familiebedrijven in 2020 € 156 miljard aan omzet. Dat maakt het onbegrijpelijk dat het kabinet voornemens is om de BOR, waar deze groep gebruik van maakt, te gaan versoberen. BBB roept de staatssecretaris op om de lastenverzwaring voor familiebedrijven te heroverwegen, gezien de concurrentiepositie van Nederland in Europa.

BBB wil duidelijkheid en roept op tot verantwoorde beleidsveranderingen om de financiële stabiliteit voor zowel bedrijven als burgers in Nederland te waarborgen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

mei 16 2024

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC

BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten ...

mei 14 2024

Vragen over Natuurbeschermingswetvergunning Schiphol Provinciale Staten Noord-Holland

Schiphol heeft met het opkopen van ammoniakrechten 100% benutting gekregen voor het gebruik van deze rechten. Er is ...

mei 13 2024

BBB wil spoeddebat met Demissionair minister Dijkstra over instemmen pandemieverdrag

BBB heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van demissionair minister Dijkstra dat het kabinet, tegen de uitdrukkelijke wens van ...