Motie aangenomen! Omslagpunt procedeerdrang activistische milieuorganisaties

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Motie aangenomen! Omslagpunt procedeerdrang activistische milieuorganisaties

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Motie aangenomen! Omslagpunt procedeerdrang activistische milieuorganisaties

Gepubliceerd op: 21-02-2023

Vandaag is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de SGP, BBB en JA21 die een verzoek doet aan de regering om te verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten met het oog op de representativiteit gesteld moeten worden,

Dit klinkt erg wollig, maar in het normaal Nederlands wil de Tweede Kamer dat organisaties die rechtszaken gaan voeren tegen de staat of privé-personen door de rechter getoetst worden op wie of wat zij daadwerkelijk vertegenwoordigen. Na jaren waarin talloze activistische organisaties als Urgenda, Greenpeace en MOB via de rechter Nederland op slot zetten trekt de Tweede Kamer eindelijk aan de handrem. Een waar keerpunt dus.

Dit is de volledige tekst van de motie:

De BBB staat pal voor de democratische rechtsstaat. Dat betekent ook dat we waarborgen dat de Eerste en Tweede Kamer de enige vertegenwoordigers zijn van het gehele Nederlandse volk, en dat die namens de kiezer vaststellen wat het algemeen belang is. Politieke keuzes worden gemaakt door de kiezers in het stemhokje, en niet door belangenclubs die de rechtszaal als podium gebruiken. Daarom moet de drempel om te procederen als je geen direct belanghebbende bent hoger komen te liggen.

Deze motie is een mooi omslagpunt. De BBB zal zich hiervoor blijven inzetten.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

nov 28 2023

Steeds meer BBBondgenoten

BBB is zeer verheugd dat er zich continu lokale politieke partijen aanmelden die BBBondgenoot willen worden. BBB deed ...

nov 22 2023

Van nieuwkomer tot stabiele factor in de Nederlandse politiek

"Na een spannende verkiezingscampagne, waarin enorm veel werk is verzet door al onze vrijwilligers en medewerkers, zijn we ...

nov 20 2023

Spontane actie uit boerenachterban ‘Rij mee met BBB’

Het initiatief komt van een boer uit het Groningse Garsthuizen en zijn oproep voor de publieksvriendelijke campagne actie ...