Zeeuwen starten plattelandsoffensief voor Kamerzetels in Den Haag

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zeeuwen starten plattelandsoffensief voor Kamerzetels in Den Haag

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Zeeuwen starten plattelandsoffensief voor Kamerzetels in Den Haag

Gepubliceerd op: 09-12-2020

Er komt een Zeeuws plattelandsoffensief voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Vier Zeeuwen, te weten Kees Hanse uit Zierikzee, Arno Vael uit Zaamslag, Han van ’t Hof uit Sint-Annaland en Gert-Jan Minderhoud uit Oudelande doen een gooi naar Kamerzetels namens de plattelandspartij BoerBurgerBeweging (BBB). Zij zullen de komende maanden een intensieve voorkeurscampagne voeren in Zeeland. Hanse, Vael, Van ’t Hof en Minderhoud komen van Schouwen-Duiveland, Zeeuws-Vlaanderen, Tholen en Zuid-Beveland.

‘Het Zeeuwse geluid moet structureel klinken in Den Haag’

BBB doet op 17 maart 2021 voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij is de eerste en enige plattelandspartij die voorgoed en structureel een lokaal geluid gaat laten doorklinken in de landelijke politiek. De partij rekent op minimaal 5 tot 6 zetels. Die ambitie is geen wensdenken. ‘Er is grote behoefte aan een lokaal geluid in Den Haag. De regio’s zijn de laatste jaren vergeten en het platteland wordt niet of nauwelijks gezien. Veel mensen voelen zich vervreemd van de landelijke politiek, omdat die geen flauw benul heeft van wat er leeft en speelt op het platteland. Ja, in verkiezingstijd, dan zijn de politici er als de kippen bij en weten ze via Google Maps het platteland ineens te vinden’, zegt lijsttrekker Caroline van der Plas. Met deze vier Zeeuwse kandidaten denkt BBB nog meer mensen te overtuigen van de noodzaak van een plattelandspartij in Den Haag. ‘Niet alleen in campagnetijd, maar áltijd.’

Over de kandidaten:

Kees Hanse is een bekend gezicht in en buiten de agrarische sector en heeft een akkerbouwbedrijf. Tijdens de boerenprotesten in 2019 en 2020, maakte hij veel indruk met zijn emotionele speeches. Verder is hij onder meer bestuurslid namens de Partij voor Zeeland in Waterschap Scheldestromen, penningmeester bij de Partij voor Zeeland, bestuurslid van de IJsvereniging Ouwerkerk en steunlid bij de plaatselijke politieke partij Leefbaar Schouwen-Duiveland.

Arno Vael is akkerbouwer en teelt voornamelijk pootaardappelen die de hele wereld overgaan. Vael is tevens bestuurlijk actief in organisaties in de aardappelsector.

Han van ’t Hof is fractievoorzitter voor de plaatselijke politieke partij ABT in Tholen en secretaris van het bestuur van de Partij voor Zeeland.

Gert-Jan Minderhoud is bestuurslid bij de Partij voor Zeeland, burgercommissielid in de Provinciale Staten van Zeeland namens de Partij voor Zeeland, bestuurslid Stichting Red onze Polders, bestuurslid namens Partij voor Zeeland in Waterschap Scheldestromen, steunfractielid van de Lokale Partij Borsele (LPB) en akkerbouwer.

Zorgen

Het viertal maakt zich grote zorgen over de geringe aandacht die er in Den Haag is voor Zeeland. ‘Het lijkt wel alsof Zeeuwen niet meetellen voor de landelijke politiek. Zeeuwen worden vaak zelfs compleet genegeerd’, stellen de vier kandidaat-Kamerleden. Met hun kandidaatstelling willen zij het Zeeuwse geluid voorgoed en structureel laten doorklinken in Den Haag. Zeeland en het platteland in het algemeen worden volgens de vier Zeeuwen door Den Haag vooral gezien als een plek waar zonneparken, industrieterreinen, distributiecentra en datacenters kunnen worden neergezet. Groen wordt rücksichtslos ingeruild voor grijs. ‘Ook bij ons zie je de groene ruimte steeds grijzer worden. Dit is niet goed voor plattelanders, maar ook niet goed voor de mensen die in de stad wonen. De groene Zeeuwse ruimte met schone blauwe lucht, rust en natuur waar miljoenen Nederlanders graag recreëren en in contact komen met het plattelandsleven, wordt steeds schaarser.’

Speerpunten

Hanse, Vael, Van ’t Hof en Minderhoud gaan zich met name hard maken voor specifiek Zeeuwse aangelegenheden, zoals:

 • Een tolvrije Westerscheldetunnel voor Zeeuwen die afhankelijk zijn van de tunnel voor woon-werkverkeer, of minimaal een grote korting voor T-tag gebruikers. Zo houd je de inkomsten binnen Zeeland
 • Meer geld naar zorg en onderwijs in krimpregio’s, zoals Zeeland
 • Ziekenhuizen zoveel als mogelijk behouden. Het is waanzin dat mensen van Tholen straks 45 minuten moeten reizen naar het ziekenhuis Roosendaal
 • Goede bereikbaarheid van Zeeland met openbaar vervoer
 • Opwaarderen en aanpassen aan deze tijd van de N59
 • Een zoet Zoommeer. De beschikbaarheid en het behoud van zoet water heeft hoge prioriteit, bijvoorbeeld door te investeren in het bufferen van regenwater, zout water te ontzilten of druppelirrigatie. Waterbeheer en waterberging hebben voorrang in beleid en uitvoering
 • Geen verdere ontpoldering
 • Stop op lintbebouwing langs de kust voor steeds nieuwe vakantieparken
 • Voldoende politie op het platteland, zeker in een havengebied als Vlissingen, waar drugshandel welig tiert.
 • Leefbaarheid voor jongeren behouden in de dorpen door meer (betaalbare) tiny houses te bouwen. Met het behouden van jongeren in dorpen blijven ook voorzieningen, zoals winkels, horeca, sportclubs en scholen, behouden.
 • Geen bovenwettelijke Nederlandse regelgeving bovenop Europese wetgeving, voor ondernemers. Denk aan het verbod op het gebruik rode diesel, hogere accijnzen op benzine en het verbod op neonicotinoïden (neonics) in de bietenteelt. Bovenwettelijke regels zetten ondernemers in de Euregio economisch op achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld Belgische ondernemers. Die hebben veel minder strenge regelgeving, dus hoeven minder kosten te maken voor hun onderneming. Dit is géén gelijk speelveld.
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jul 17 2024

BBB Utrecht: Afschieten van probleemwolf is enige oplossing

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van het schokkende incident van gisteren, 16 juli 2024, waarbij een kind ...

jul 16 2024

BBB-delegatie start in het Europees Parlement

De delegatie van BBB is vandaag officieel gestart in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen van 6 ...

jul 13 2024

BBB Zeeland: Guus Baert geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten

Tijdens de Statenvergadering 5 juli j.l. is Guus Baert officieel geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Guus ...