Provinciale Staten Noord-Brabant

Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale Staten. Zij kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Provinciale Staten van Noord-Brabant bestaat uit 55 Statenleden, afkomstig van 14 politieke partijen. Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders de leden van de Provinciale Staten. De volgende Statenverkiezingen zijn in 2023.

Woonplaatsen kandidaten BBB Noord-Brabant

Contact opnemen?