Acute asielstop noodzakelijk

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Acute asielstop noodzakelijk

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Acute asielstop noodzakelijk

Gepubliceerd op: 18-08-2022

Afgelopen dagen is weer pijnlijk duidelijk geworden dat de grenzen van ons asielsysteem ruimschoots zijn bereikt en overschreden: gebrek aan woningen voor burgers en statushouders, vechtpartijen in en rond AZC’s, de stijgende overlast richting andere burgers, onmenselijke omstandigheden in en rond de opvang, het COA wat geen oplossing ziet en een kabinet wat haar eigen falen probeert te verhullen door de Gemeente Tubbergen zonder overleg een asielzoekerscentrum op te leggen. 

Mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlogen, of van wie hun leven en/of dat van hun gezin ernstig wordt bedreigd en dat kunnen aantonen, zijn wat BBB betreft welkom in Nederland, voor de tijd die daarvoor nodig is. Voorkeur heeft het, om ervoor te zorgen dat deze mensen in eigen regio’s worden opgevangen. 

Voor de zomer stemde BBB nog tegen een motie van Eerdmans waarin gevraagd werd om een totale asielstop omdat we onze voorkeur gaven aan een voorstel waarin een uitzondering werd gemaakt voor directe oorlogsvluchtelingen. Deze motie van Van Haga in de eerste week juli werd echter ingetrokken. Inmiddels is de chaos nog groter geworden en is ook BBB voorstander van een acute asielstop. De druppel was de actie van het kabinet in de gemeente Tubbergen.

Het Kabinet, onder leiding van bewindslieden van de VVD en het CDA, heeft de afgelopen jaren de asielketen laten vastlopen. Door de combinatie met een ondeugdelijke Stikstofwet en de hier door veroorzaakte stikstofcrisis wordt er niet genoeg gebouwd en ontstaat er een asielcrisis. Hierdoor creëert het Kabinet de situatie waarin kwetsbare vluchtelingen lijnrecht tegenover radeloze burgers worden geplaatst. 

Om het falen van het kabinet op te lossen wordt opnieuw naar het platteland gekeken. Het platteland wat al decennialang onevenredig veel vluchtelingen opvangt. Hierin negeert het kabinet elke vorm van overleg of draagvlak, spreekt het niet met buurtbewoners of de gemeenten, maar plaatst het per decreet een AZC in Tubbergen. 

“We moeten, hoezeer dat ook tegen mijn eigen gevoel ingaat, hier de grens stellen en een acute asielstop invoeren. Voor ieders welzijn.”

BBB vindt dat de huidige omstandigheden vragen om een ingreep met gezond verstand. Fractievoorzitter Caroline van der Plas: “We moeten, hoezeer dat ook tegen mijn eigen gevoel ingaat, hier de grens stellen en een acute asielstop invoeren. Voor ieders welzijn.”

Tijdens deze acute asielstop, die moet duren tot de problemen aantoonbaar en structureel zijn opgelost, moeten volgens BBB in ieder geval de volgende zaken worden uitgevoerd:

 • Onderbrengen van de vluchtelingen die nu in tentjes in Ter Apel slapen op Lelystad Airport, wat volledig ingericht en leeg klaar staat met veel ruimte, sanitair, beveiligingsvoorzieningen en infrastructuur. 
 • Versnelde afhandeling van alle openstaande dossiers van asielaanvraag. 
 • Analyse en maatregelen om het COA weer op haar taken toe te rusten. 
 • Analyse van het inwilligingspercentage in Nederland tov andere landen en de mogelijke aanzuigende werking die dit tot gevolg kan hebben. 
 • In gesprek treden met Duitsland met als inzet dat zij een deel van onze asielzoekers overnemen. 
 • Gemeenten die binnen een half jaar projecten van minimaal 100 tijdelijke woonunits plaatsen en laten bewonen door 80% burgers op woningwachtlijsten en 20% statushouders moeten met een forse premie en een exploitatiegarantie worden beloond. 
 • De overheid gaat directe vluchten naar veilige landen mogelijk maken om uitgeprocedeerde asielzoekers per direct uit te zetten. 
 • Landen die niet meewerken aan terugkeer worden financieel door Nederland aangepakt; uitkeringen die daar terecht komen worden niet meer uitgekeerd, activiteiten en subsidies van het ministerie van Buitenlandse Handels- en Ontwikkelingssamenwerking worden bevroren en in de EU zet Nederland zich in om associatieverdragen op te zeggen met landen die niet meewerken, het nabuurbeleid stop te zetten en onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten te schrappen. Landen die niet willen meewerken aan het oplossen van deze crisis zijn geen partners waar Europa mee moet willen samenwerken. 
 • Het is statushouders met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd niet toegestaan terug te keren naar hun land van herkomst. Hier moet actief op gecontroleerd worden en verblijfsvergunningen moeten worden ingetrokken indien zij hier zich niet aan houden
 • Opvang in Nederland moet altijd gericht zijn op “de tijd die daarvoor nodig is”
 • Nederland gaat een grotere bijdrage leveren aan Frontex, de eenheid die de gezamenlijke buitengrenzen van Europa bewaakt. 
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet terug kunnen naar land van herkomst worden opgevangen op het terrein van Lelystad Airport. 

In het algemeen vindt BBB dat immigranten die NIET uit een oorlogsgebied komen of van wie het bestaan van hen en/of hun gezin niet ernstig worden bedreigd, moeten kunnen aantonen dat zij in Nederland vast werk en een onderkomen hebben. Als zij dit kunnen bewijzen én de Nederlandse taal goed machtig zijn, worden zij toegelaten. Na vijf jaar te hebben bijgedragen aan de Nederlandse maatschappij en economie, kunnen zij in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning. Asielzoekers met economische motieven zonder werk en inkomen worden niet toegelaten of zo snel mogelijk uitgezet naar eigen land. Nederland neemt alleen oorlogsvluchtelingen en ernstig bedreigde mensen op.

Het Kabinet zet wat BBB betreft in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen dan ook met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...