Gemoederen rond wolf lopen op – Kamervragen

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Gemoederen rond wolf lopen op – Kamervragen

Gepubliceerd op: 01-11-2022

De gemoederen rondom de aanwezigheid van de wolf lopen op. In Drenthe neemt het aantal schapen dat doodgebeten wordt enorm toe. Caroline van der Plas stelt vragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 25 mei 2021. Daarin doet de voormalige minister toezeggingen over de aangenomen motie van Von Martels over rondzwervende wolven. Hoe staat het nu met deze plannen?

In Drenthe lopen de gemoederen rondom de wolf op. LTO Noord heeft zich uitgesproken tegen de wolvenexcursies die Natuurmonumenten organiseert. Daarnaast willen veeartsen uit Drenthe dat de provincie nadenkt over de omgang met de wolf op de langere termijn. Tegelijkertijd hebben Drenthe en Friesland de landelijke overheid gevraagd om meer maatregelen te mogen nemen tegen de wolf. Maar gezien de beschermde status van het roofdier zijn er weinig mogelijkheden. BBB wil duidelijkheid van de minister en stelt onderstaande kamervragen.

Vragen van Caroline van der Plas aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 25 mei 2021 waarin de minister toezeggingen doet over de opvolging van de Motie-Von Martels over rondzwervende wolven.

  1. De minister gaf in de brief aan samen met de provincies op te trekken bij de evaluatie van het huidige wolvenplan, kan de minister aangeven of deze evaluatie is afgerond en zo ja de hierover beschikbare documenten aan de Kamer toe te sturen en zo nee aangeven waarom deze evaluatie niet is afgerond?
  2. De minister gaf in de brief aan dat samen met de provincies gewerkt gaat worden aan de doorontwikkeling van een nieuw wolvenplan dat in 2022 van kracht zal worden, kan de minister aangeven wat de status is van dit wolvenplan en de hierover beschikbare documenten aan de Kamer toe te sturen?
  3. De minister gaf in de brief aan dat het omgaan met een zwervende wolf die faunaschade veroorzaakt onderdeel zou worden van het wolvenplan, kan de minister aangeven welke maatregelen er in het wolvenplan zijn opgenomen om faunaschade te beperken? 
  4. De minister gaf in de brief aan dat de ambtenaren deelnemen aan het nieuw ingestelde Landelijk Overleg Wolf, waarbij stakeholders vertegenwoordigd zijn, kan de minister de Kamer de verslagen toesturen van de tot heden gehouden overleggen toesturen tezamen met een lijst van alle uitgenodigde en deelnemende stakeholders?
  5. Wilt u bovengenoemde vragen allen afzonderlijk beantwoorden?
bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jan 25 2023

Kom jij stage lopen bij BBB in de Tweede Kamer?

De leukste Tweede Kamerfractie van Den Haag zoekt een stagiair voor het dossier ‘Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’! Studeer ...

jan 23 2023

Nu verkrijgbaar: Gewoon Gezond Verstand

‘Meer dan de helft van de Nederlanders heeft het vertrouwen in de politiek verloren. Vooral het vertrouwen in ...

jan 18 2023

Behoud de salderingsregeling zonnepanelen!

Huishoudens met zonnepanelen kunnen op dit moment alle energie die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet nog wegstrepen tegen ...