Globale verduurzaming? Eerst langs het parlement!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Globale verduurzaming? Eerst langs het parlement!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Globale verduurzaming? Eerst langs het parlement!

Gepubliceerd op: 24-05-2022

De fractie van BBB is terughoudend ten opzichte van alle lobby- en netwerkgroeperingen die geen vrijblijvende informatie met onderbouwing aan ons toesturen, maar hun activiteiten grotendeels achter gesloten deuren houden.

Vandaar dat wij ook kritisch kijken naar het WEF. Op hoog niveau lobbyen en netwerken is belangrijk om grensoverschrijdende uitdagingen aan te kunnen, maar de uiteindelijke besluitvorming vindt altijd plaats in ons nationale parlement. Waar bij dit soort lobbyclubs grote bedrijven onevenredige en vaak niet-transperante toegang hebben tot politici, hebben via de Tweede Kamer alle Nederlanders een stem. Wij stellen ons kritisch op ten opzichte van plannen afkomstig uit dergelijke lobbycircuits, maar beoordelen deze wel op basis van feiten en laten ons niet meeslepen in online stemmingmakerij. Plannen die vergaande globalisering behelzen, moeten in en door het parlement beoordeeld worden.

Verschillende discussiedocumenten en boeken gepubliceerd door het WEF preken over het ‘beter terugbouwen’ van de wereld na de COVID-19 pandemie. Het WEF ziet dit als een unieke kans om een nieuwe, ‘verantwoordelijkere’ wereld te bouwen op de fundamenten van ‘de oude wereld’. Een globale verduurzaming, waarin innovatie, wetenschap en politiek samenkomen. Dit moet samen leiden tot een ‘vierde industriële revolutie’, grotendeels buigend op een digitale economie en een grotere rol van de overheid in het sturen van die economie.

In de digitale economie zijn diensten vooral in de vorm van een abonnement, niet permanent in je bezit. Vaak worden consumenten overgeleverd aan grote techbedrijven die vooral een verantwoordelijkheid naar hun aandeelhouders hebben en niet zozeer naar de burger in het algemeen. Wat BBB betreft zijn mensen vrij hier voor te kiezen. Maar de toegenomen globalisering in combinatie met digitalisering heeft geleid tot een markt waarin enkele grote techbedrijven het aanbod bepalen en waarin fysiek bezit verdwijnt ten koste van digitale ‘leaseconstructies’. Dit vinden wij zeer onwenselijk. Het echte leven is geen digitaal leven. We leven nog altijd in een fysieke wereld, waarin fysiek bezit een recht is dat wij te allen tijde moeten beschermen.

Ook in die fysieke wereld staat fysiek bezit onder druk door de stormachtige opkomst van deelbezit. “You’ll own nothing. And you’ll be happy. What you want you’ll rent, and it’ll be delivered by drone.” Is een bericht van een Deense politica dat werd gedeeld door de WEF. De afgelopen jaren is een zogenaamde deeleconomie op gang gekomen, met een toename aan bedrijven gespecialiseerd in het aanbieden van deelvervoer als deelfietsen, deelscooters en tegenwoordig zelfs deelauto’s. Deze ontwikkeling is dusdanig snel gegaan dat de openbare ruimte hier nog niet op is ingericht en wetgeving onvoldoende toeziet op een ordentelijk aanbod van deelvoertuigen. Of je daar nou ‘happy’ van wordt is dus maar de vraag. Bezit geeft ook vrijheid en voor veel mensen is een woonhuis een pensioenvoorziening bijvoorbeeld. En bezit is een persoonlijke keuze, geen politieke keuze. Wie niets wil bezitten, prima. Wie wel dingen wil bezitten, ook prima. De politiek gaat niet over persoonlijke keuzes.

De theorie over de Great Reset hangt grotendeels samen met de VN-duurzame ontwikkelingsagenda 2030, waarin een nieuwe samenleving in een nieuw kapitalisme moet leiden tot verduurzaming, inclusiviteit en digitalisering. Het WEF pocht zelf over de vele banden die het heeft met wereldleiders en internationale organisaties en er zijn vraagtekens te plaatsen bij het gebrek aan transparantie in de mate waarop politiek beleid beïnvloed is door het WEF en haar partners. De overlap van netwerkende organisaties en eveneens overlappend duurzaamheidsbeleid maken het een troebel wirwar van netwerkjes, belangenorganisaties en ambitieuze doelstellingen

BBB is niet bij voorbaat enthousiast over dergelijke ambitieuze plannen, Die kunnen immers ook doorschieten tot een samenleving waar digitale controle de privacy van burgers schendt. Dit zien we met het in China al actieve systeem waar je sociale (straf-)punten kunt verdienen die bepalen hoe succesvol je kunt zijn in de maatschappij. Ga je om met iemand met een lage score, daalt jouw score eveneens. Dit is niet alleen belachelijk, het is ook griezelig. Dit moeten we zien als voorbeeld van hoe het niet moet en gelukkig is het hier nog niet aan de orde. De BBB blijft ook waakzaam om dit te voorkomen.

BBB juicht uiteraard wel technologische innovatie toe. Maar burgers mogen niet de dupe worden van globalisatie. Deze plannen worden vaak besproken door mensen wiens belevingswereld mijlen ver van de modale Nederlander af staat. Tot globale verduurzaming mag nooit besloten worden zonder inspraak en instemming van ónze volksvertegenwoordiging.

Wij zullen daarom altijd pleiten voor het houden van besluitvorming in het Nederlands parlement, dat verantwoording aflegt aan alle Nederlandse burgers en staat voor een vrij en soeverein Nederland. Juist daarom moeten we niet verzanden in theorieën over een vermeende wereldregering, dit is niet alleen onwaar, maar ontslaat onze eigen bestuurders ook van de verantwoordelijkheid die zij moeten afleggen voor hun beleid en voorstellen aan de Tweede Kamer.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...