Bevries eenmalig het collegegeld!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Bevries eenmalig het collegegeld!

Oplopende energiekosten (waar studenten niet voor worden gecompenseerd), stijgende voedselprijzen en het feit dat je als student ook nog rente moet gaan betalen over de afgesloten studielening. Het studeren wordt er op deze manier niet aantrekkelijker op. Ook is er een verwachte stijging van 210 euro (!) op het collegegeld. Een bizarre verhoging van kosten die voor veel financieel kwetsbare studenten niet meer te betalen valt.

Collegeld door stijgende inflatie

De verhoging van het collegeld wordt elk jaar berekend over het inflatiecijfer van april in het schooljaar ervoor. De inflatie over april bedraagt 9,6%, wat zou betekenen dat het collegegeld stijgt met meer dan 210 euro. Voor veel studenten is dit de zoveelste financiële tegenvaller. BBB zal samen met Volt de aangehouden motie, die vraagt om bevriezing van het collegegeld, a.s. dinsdag, 31 mei in stemming brengen. BBB hoopt op een kamerbrede steun om zo de lasten van de studenten te verlichten!

Basisbeurs en tegemoetkoming studenten leenstelsel

In het debat over de studiefinanciering begin April vroeg fractievoorzitter Caroline van der Plas al aandacht voor de benarde financiële situatie waarin studenten zich in bevinden. Ook met de herinvoering van de basisbeurs (die pas in 2023-2024 ingaat) zijn de problemen nog niet verholpen. Zeker nu blijkt dat de basisbeurs lager uitvalt dan voorheen. En dat in een tijd waarin alles duurder is dan voorheen. BBB pleit dan ook voor herinvoering van de oude basisbeurs, gecorrigeerd door de huidige inflatie. Voor uitwonende studenten komt de basisbeurs dan uit op 312 euro per maand. Voor studenten die thuis wonen zit je op een bedrag van 112 euro per maand. Ook heeft Caroline gevraagd naar een hogere compensatie voor de studenten onder het leenstelsel. En zijn er ook andere mogelijkheden om de studenten tegemoet te komen? Onze boodschap: Laat onze studenten niet vallen!
Bekijk hier de gehele inbreng van Caroline op 4 april in debat studiefinanciering.

Tekst gaat verder onder video!

Studentenprotest 11 Juni

Op 11 juni a.s. staat er een groot Studentenprotest gepland om de Dam. Hier strijden studenten (en ook ouders!) voor een hogere basisbeurs, een eerlijke compensatie voor alle leenstelsel-studenten en meer geld voor het onderwijs. BBB steunt dit protest van harte. Ga ook en laat je stem horen!

Helaas kunnen wij hier zelf niet bij aanwezig zijn. De Algemene Ledenvergadering van BBB stond al op deze middag gepland.

Meer nieuws

sep 28 2022

BBB pleit voor Landbouwsanerings-stop en voor voedselzekerheid

BBB is geschokt over de concept derogatiebeschikking en wil dat er zo gauw mogelijk opnieuw onderhandeld wordt met ...

sep 19 2022

Caroline van der Plas bezoekt Holland Casino Enschede

Afgelopen vrijdag heeft Caroline van der Plas samen met beleidsmedewerker Jesse Baak een bezoek gebracht aan Holland Casino ...

sep 17 2022

De focus moet liggen op het pensioen van de burgers, niet op de pensioenpot.

BBB is erg kritisch over de voorliggende pensioenwet 'Toekomst Pensioenen'. Fractievoorzitter Caroline van der Plas pleitte in de ...