Inbreng Regeringsverklaring

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Inbreng Regeringsverklaring

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Inbreng Regeringsverklaring

Gepubliceerd op: 19-01-2022

In het debat over de regeringsverklaring heeft BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas het onder meer gehad over kosten van de plannen van kabinet Rutte IV. De rekening voor de ambitieuze plannen wordt in de ogen van BBB te veel doorgeschoven naar de jongeren. Wanneer het gaat over de grote uitgaven om ‘’klimaat te redden’’, heeft iedereen het over ‘’denk aan de kinderen’’. Zodra het gaat over het laten opdraaien voor de kosten die men nu maakt, heeft plots het niemand meer over ‘’onze kinderen’’ en worden toekomstige generaties opgezadeld met grote kosten. Jongeren hebben het al zwaar: psychologische problemen voortkomend uit of versterkend door de coronacrisis, torenhoge (studie)schulden.

Het kabinet gaat 25 miljard euro (!) besteden aan het stikstofdossier, omdat de Kritische Depositie Waarden (KDW) overschreven worden. Een KDW bepaalt hoe veel stikstof maximaal mag neerdalen op natuurgebieden, zonder dat dit tot schade leidt. Dat betekent nog niet dat die schade er is en ook niet wat precies de schade is. Die KDW’s heeft Nederland overigens zichzelf opgelegd en ook het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de KDW veel te hoog is. We kunnen er nooit aan voldoen. Het kabinet weet ook helemaal niet hoe en wat de exacte staat van de bodem is in die natuurgebieden. En dat kan het kabinet ook helemaal niet, want er zijn geen (!) metingen. Enkel rekenmodellen. Modellen met een prijskaartje van 25 miljard euro..

Wie nu ook al aan het verzuipen zijn, zijn alle burgers die nú al hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Vanwege stijgende huren en de torenhoge energierekening; hoe verkoop je het dan aan burgers dat we 60 miljard euro steken in onder meer klimaat, stikstof en rekeningrijden? Dat laatste is ook al zo’n gedrocht: de hardwerkende burger nog eens extra laten betalen om naar hun werk te laten gaan.

De AOW’ers van nu zijn gewone mensen, met gewone wensen: zij vragen niet veel. Zij willen gezien, gehoord en zeker gewaardeerd worden. Daarom ook onze dringende oproep: koppel de AOW alstublieft weer aan het minimumloon. Het is niet dat het niet kan, het is een politieke keuze.

Waarom zijn stikstof en klimaat belangrijker dan armoedebestrijding? In totaal gaat hier slechts 0,8 miljard euro heen, ten opzichte van de 60 miljard euro gereserveerd voor ‘klimaat, stikstof en natuur’. Een schoffering voor de mensen en ondernemers in Nederland als je kijkt wat voor de natuurindustrie uitgetrokken wordt. Caroline van der Plas riep op met de stijgende kosten het geld eerlijker te verdelen. Meer geld steken in voorkomen/bestrijden van armoede in ons land en minder naar maatregelen waarvan we het effect niet weten, maar waardoor straks wel de generaties van de toekomst opgezadeld worden met de rekening.

Tot slot ‘de nieuwe bestuurscultuur’, dat zogenaamde ‘nieuwe elan’. Hoe gaat het kabinet dat gestalte geven? En is het geen druppel op een gloeiende plaat? Vele druppels maken de plaat minder gloeiend. Het is namelijk heel simpel: doen wat je belooft, debatteer met open vizier; speel op de bal, niet op de man; niet lekken naar de pers, maar eerst de Kamer informeren; de Kamer de stukken op tijd toesturen en niet midden in de nacht 800 pagina’s over de schutting gooien; beleid maken waarvan je van tevoren de gevolgen en effecten in kaart brengt, in plaats van achteraf te moeten repareren. Caroline van der Plas voegde nog toe: “En ook heel belangrijk: vaak kruiswoordpuzzels maken of meedoen aan de MAX-geheugentrainer. Het stimuleert namelijk de actieve herinneringen, ofwel het geheugen. En dát kan nog wel eens van pas komen in dit Huis.”

De gehele inbreng van Fractievoorzitter Caroline van der Plas komt later vandaag online!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...