Weekoverzicht: een drukke, beladen week

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: een drukke, beladen week

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: een drukke, beladen week

Gepubliceerd op: 28-01-2022

 

In het weekoverzicht houdt de Tweede Kamerfractie van de BoerBurgerBeweging u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Tweede Kamer, de activiteiten van de fractie in commissies, debatten en ander parlementair overleg en wordt u meegenomen in de week van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas.

Het was een bijzonder roerig weekje in politiek Den Haag, zo werd maandag al voorspeld tijdens de fractievergadering van de Tweede Kamerfractie van BBB. En zo geschiedde: op de dinsdag werd tijdens het vragenuurtje meteen afgetrapt met vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Oekraïne. Deze vragen kwamen voort uit de beantwoording van Kamervragen gesteld door Caroline van der Plas waarin de minister op 6 januari nog stelde dat het te vroeg is om te denken aan evacuaties van Nederlands ambassadepersoneel uit Kiev. Inmiddels is de situatie zo onvoorspelbaar dat BBB scherpe vervolgvragen op z’n plaats vond. Zo wilde Caroline weten of de Nederlandse regering inmiddels is begonnen met de voorbereidende fase van een eventuele evacuatie en wat er moet gebeuren voor een negatief reisadvies voor Oekraïne wordt afgegeven.

Was het vragenuurtje al podium voor het scherp controleren van de regering, op woensdag kreeg dit gevolg met het zoveelste coronadebat. BBB is blij met de deze week aangekondigde versoepelingen, maar pleitte bij monde van het eenvrouwsleger Caroline van der Plas fel voor het beëindigen van het polarisatie versterkend coronatoegangsbewijs. De nadruk zou moeten liggen op het helen van de samenleving en het creëren van bewustwording onder burgers zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. In plaats daarvan worden groepen uitgesloten op basis van een instrument dat niet adequaat werkt, onbegrijpelijk volgens BBB.

Op donderdag ging de Tweede Kamer in debat met de nieuwe minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge. Caroline vroeg de minister naar de onderbouwing van het plan en voornemen van de nieuwe coalitie om voor 2030 één miljoen nieuwe huizen te bouwen. In haar bijdrage benadrukte ze het belang van de groene, wijde ruimte en werd verwezen naar een actiepunt van BBB op het gebied van bouwen: stoppen met het mislukte natuurproject Oostvaardersplassen en hier honderdduizenden woningen bouwen.

Tenslotte eindigde de parlementaire week met één van de moeilijkste politieke onderwerpen die men zich kan bedenken: abortus. Op de rol stond een voorstel om de verplichte bedenktermijn van vijf dagen vóór een abortus gepleegd kan worden te schrappen. BBB is van mening dat men niet al te lichtzinnig om moet gaan met het afschaffen van een zeer reële bedenktermijn en diende daarom samen met JA21 een amendement in om de medische invalshoek en zorgvuldigheid in het hele proces te bewaken. Het is misschien goed om te vermelden dat bij dit soort onderwerpen BBB bij een grotere Kamerfractie geen strenge fractiediscipline zal toepassen en dat BBB-volksvertegenwoordigers naar eer, geweten en mandaat stemmen. Het was een beladen einde van een even beladen week.

Namens de fractie van BBB: een fijn weekend!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...

apr 3 2024

BBB stemt voor snelle sluiting gaskraan Groningen

De BBB-fractie gaat zoals beloofd de gaswinning in Groningen per direct stoppen. De fractie vindt het belangrijk dat ...

mrt 30 2024

BBB trekt motie ‘zekerheid bieden in sector: referentieperiode diertelling vóór 1 januari 2024’ in 

BBB trekt de motie “de sector zekerheid bieden door toe te zeggen dat de referentieperiode van een eventuele diertelling vóór ...