Weekoverzicht: het reces uit, de Kamer in!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: het reces uit, de Kamer in!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Weekoverzicht: het reces uit, de Kamer in!

Gepubliceerd op: 17-01-2022

De allereerste week na het reces is weer voorbijgevlogen! Caroline trapte de week af met een digitaal werkbezoek aan melkveehouders die in de knel kwamen door de fosfaatrechten. Diezelfde ochtend kwam het PBL met een doorrekening van het nieuwe regeerakkoord, waaruit blijkt dat de toekomstige generaties de dupe worden van de torenhoge uitgaven van het nieuwe kabinet. Het gehele fractieteam is afgelopen week bezig geweest om deze doorrekeningen van het PBL te bestuderen en ons voor te bereiden op de debatten van aankomende week. Daarnaast hebben wij ons bezig gehouden met tal van onderwerpen waaronder de gaswinning in Groningen, spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de bereikbaarheid van het platteland. Ook hebben wij vele gesprekken gevoerd met organisaties, burgers en boeren.

De eerste weken van het nieuwe politieke jaar zijn aangebroken. Een nieuw kabinet met zogezegd ‘nieuw elan’. De fractie van BBB hoopt ten zeerste dat dit nieuwe elan en de zogeheten ‘nieuwe bestuurscultuur’ eindelijk gestalten gaat krijgen. Vroegtijdig de Tweede Kamer informeren, meer dualisme, een daadkrachtig bestuur, geen loze beloften en geen achterkamertjespolitiek. Maar het belangrijkste: het vertrouwen herstellen van de burger in de overheid. Als fractie in de Tweede Kamer zijn wij ons ook bewust van onze eigen positie. Hoe kunnen wij ook onze bijdrage leveren om dit vertrouwen te herstellen? Daarvoor zetten wij de eerste stappen. Wij willen de burger een kijkje geven in de Tweede Kamer. Dagelijks krijgen wij vele vragen over het werk in de Tweede Kamer. Vragen zoals: ‘wat zijn schriftelijke vragen?’, ‘hebben jullie niks beters te doen?’ en een veelgehoorde vraag: ‘waarom zijn er zoveel lege stoelen in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Caroline van der Plas gaf van de week een uitleg over het werk in de Tweede Kamer. Hoe gaat het in zijn werk, wat doet men zoal en wie doet wat? “Want het begint allemaal met kennis. Dat leidt tot begrip en tot draagvlak en daarmee tot bestaansrecht.” Aldus Fractievoorzitter Caroline van der Plas.

Dinsdagavond 11 januari hebben wij spoed-Kamervragen ingediend bij minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. BoerenBusiness meldde dat hoge beleidsambtenaren van diverse departementen ongewenste en waarschuwende informatie over de stikstofproblematiek weggehaald bleken te hebben uit een belangrijke stikstofstudie van de overheid. Hierdoor bleven wetenschappelijke kritiek op opkoop en het Aerius-rekenmodel buiten beeld. Dat bleek uit documenten van een WOB-verzoek van Greenpeace. Caroline van der Plas reageerde als volgt: “Als dit allemaal waar is dan hebben wij het niet meer over een stikstofcrisis maar een stikstofschandaal. Wij moeten ons goed realiseren dat boeren mogelijk gedwongen uitgekocht of onteigend worden op basis van het huidige beleid, maar nu lijkt het erop dat cruciale informatie is achtergehouden.” Wij wachten op antwoorden van de minister en gaan ons beraden op vervolgstappen.

Op woensdag 12 januari organiseerde Caroline samen met Thom van Campen (VVD) een rondetafelgesprek over gewasbeschermingsmiddelen. Dit om de Tweede Kamer van meer kennis te voorzien omtrent het gebruik van deze middelen. Een van de aanwezigen was de actiegroep Meten = Weten uit Drenthe. Zij spreken van een “deken van landbouwgif.” Meer informatie over dit gesprek staat op onze website. Om in het onderwerp landbouw te blijven; de fractie van BBB heeft een kennismakingsgesprek gehad met de voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak. Wij hebben gepraat over uitdagingen in de sector, het stikstofprobleem en tal van andere onderwerpen die de sector aangaan. Wij hopen op een goede samenwerking om de toekomst van de agrarische sector in Nederland te beschermen en te versterken!

Met de fractie hebben wij afgelopen week Kamervragen ingediend over een aantal onderwerpen. Allereerst hebben wij Kamervragen gesteld over het verhogen van de gaswinning in Groningen. Het Kabinet heeft de belofte gedaan om de gaskraan langzaam te sluiten maar is op dat besluit tijdelijk teruggekomen. Het Kabinet heeft al meerdere malen de inwoners van Groningen beloften gedaan. Het wordt tijd dat het Kabinet deze na gaat komen. Niet alleen over het stopzetten van de gaswinning, maar ook met het oplossen van de schade aan de duizenden woningen. Naast het Noorden van het land hebben wij ons ook bezig gehouden met het Oosten. De nieuwe nachttrein die binnenkort gaat rijden tussen Brussel en Praag zou alleen in het westen stoppen. Namelijk in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. BBB heeft samen met de SP, CU en Omtzigt Kamervragen hierover gesteld. De bereikbaarheid op het platteland moet verbeterd worden, daarom hebben pleitten wij ervoor dat de nachttrein ook een stop maakt in Hengelo.

Afgelopen week stond in het teken van het nieuwe kabinet en daarmee ook aandacht voor de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Vrijdag kwam het verlossende nieuws voor veel ondernemers dat zij hun winkel weer kunnen openen. De fractie van BBB is blij dat het land langzaam van het slot gaat, maar hoopte ook dat de horeca en de cultuursector de deuren weer konden openen. De fractie heeft een gesprek gevoerd met KHN (Koninklijke Horeca Nederland) over de schrijnende situaties door de lockdown. De horeca heeft laten zien dat zij op een veilige manier hun zaken kunnen openen. De fractie van BBB zal dan ook pleiten voor versoepelingen voor de horeca en al dan niet betere compensatie die recht doet aan de bedrijven, de werknemers en hun gezinnen.

Ook zijn we afgelopen week bezig geweest met het voorbereiden van diverse amendementen en een initiatiefwetsvoorstel waarmee wij niet alleen de kiezer, maar alle boeren en burgers zullen vertegenwoordigen. Daarover binnenkort meer! Zoals u ziet een drukke week, al is dit nog maar een greep uit alle werkzaamheden. Voor nu gaan wij weer hard aan de bak om onze kiezers te vertegenwoordigen! Een week vol met veel debatten, (online) werkbezoeken, schriftelijke inbrengen en nog veel meer. De fractie sluit vrijdag af met een werkbezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen.
Het hele BBB-team wenst iedereen een prettige week toe!

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...