Investeer in regio’s, zorg en onderwijs!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Investeer in regio’s, zorg en onderwijs!

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Investeer in regio’s, zorg en onderwijs!

Gepubliceerd op: 05-10-2023

Caroline van der Plas heeft namens BBB scherpe kritiek geuit op het huidige overheidsbeleid. De overheid investeert te weinig in regio’s, sociale voorzieningen, onderwijs en zorg, terwijl grote bedragen worden uitgegeven aan klimaatmaatregelen en migratie. De huidige koers van de regering heeft ernstige tekortkomingen in talloze regionale gemeenschappen, waar de voorzieningen steeds verder afbrokkelen.

Caroline wees op de scheve balans in de huidige begroting, waar miljarden worden uitgegeven aan verschillende sectoren zoals asiel en migratie, klimaatmaatregelen en stikstofreductie, terwijl grote delen van Nederland kampen met armoede, zorgtekorten en onderwijsproblemen. Het is tijd voor een herziening van het beleid en een eerlijke verdeling van middelen over het het hele land.

Bekijk de inbreng van Caroline van der Plas onderaan deze pagina

Investeren in de regio

Een centraal thema in Caroline’s betoog was de noodzaak van investeringen in regio’s. Ze noemde voorbeelden uit regio Parkstad in Limburg, waar de politiecapaciteit, het onderwijs én de zorg zwaar onder druk staan. Deze regio’s hebben structurele en substantiële steun nodig van de Rijksoverheid. Het gebrek aan aandacht voor de regio’s in de Miljoenennota zorgt voor onrechtvaardige verschillen in Nederland.

Investeren in de zorg

Er zijn ernstige problemen in verschillende sectoren van de zorg, van gehandicaptenzorg tot ouderenzorg en jeugdzorg. Caroline sprak haar zorgen uit over de code rood-situatie in veel zorginstellingen en benadrukte de behoefte aan investeringen in goede zorg dichtbij de mensen.

“Als we blijven denken met cijfertjes en bezuinigingen als doel, blijven we dezelfde fouten maken als de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk vindt BBB kosten ook belangrijk, maar zorg gaat eerst over mensen. Zoals bij ons voorstel om tandartszorg weer onderdeel te maken van de basisverzekering. Net als verruiming bij fysiotherapie, goede mondzorg en meer fysio kosten maar 500 miljoen. En als het maar 0,4% bespaart op de zorgkosten, dan kan dat al uit. Om nog niet te spreken over meer arbeidsdeelname, minder mantelzorg, minder ondervoeding, meer welzijn, meer onder de mensen durven te zijn, omdat je je niet hoeft te schamen voor je gebit.

Waarom zijn we zo blind voor de neveneffecten van die pogingen tot bezuinigen? Neem het sluiten van het verzorgingstehuis. Dat leidt tot sociale problematiek, tot verwaarlozing, tot hogere aantallen spoedopnames. Dus via de achterdeur komt de besparing keihard terug in de vorm van meer kosten. En laten we daar ook eens oog voor krijgen. In het Engels hebben ze daar een mooie uitdrukking voor: penny wise, pound foolish. Een dubbeltje besparen en straks een kwartje betalen. Verzorgingshuizen sluiten levert geld op, maar het kost nog meer. Ik noem de minimaal 700 miljoen per jaar aan onnodige ziekenhuisopnames voor ouderen. Daar komen de kosten voor de thuiszorg, extra ondersteuning bij eenzaamheid, het verbouwen van de woning en vele andere kosten nog bij.”

Versterk de basisvaardigheden in het onderwijs

Caroline benadrukte de fundamentele rol van onderwijs in de maatschappij en riep op tot meer aandacht voor basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. BBB waarschuwt voor de gevolgen van de huidige koers, waarbij onderwijzers steeds meer taken op zich moeten nemen terwijl de basisvaardigheden onder druk staan.

Van der Plas sloot namens BBB af met een krachtige boodschap aan het kabinet en de andere partijen in de Kamer: investeer in de toekomst van Nederland door te zorgen voor welvaart en welzijn op de lange termijn. Ze riep op tot investeringen in plaats van bezuinigingen en benadrukte dat het tijd is om te durven investeren voor een gezondere en welvarender samenleving.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

apr 15 2024

BBB-kamerlid Henk Vermeer bij OP1 over Klimaatdebat: “Wie rood staat, kan niet groen doen”

De Europese rechter stelt klimaatactivisten in het gelijk. “Dit gaat grote gevolgen hebben, daar maken wij ons ernstige ...

apr 14 2024

BBB wil duidelijkheid over opschorten derogatie van Adema en wil in gesprek met Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas heeft vragen gesteld over de mestderogatie en de inzet van Nederland in Brussel ...

apr 9 2024

Stemverklaring BBB over Wet verhoging minimumloon

Op dinsdag 2 april heeft BBB in de Tweede Kamer tégen de ‘Wet verhoging minimumloon’ gestemd. Ook de BBB-fractie in ...