Politie verdwijnt van het platteland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Politie verdwijnt van het platteland

bbb_logo_witte_rand_2022.svg

DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND

Politie verdwijnt van het platteland

Gepubliceerd op: 16-11-2022

Het aantal politiebureau's op het platteland is de afgelopen jaren gigantisch afgenomen, een ware plattelandscrisis.
In Oost-Nederland is zelfs meer dan de helft van de politiebureaus en posten gesloten. De BBB is in de verdeling van politiegelden over de regio gedoken.

Wat blijkt? Sinds de kabinetten Rutte zijn er keer op keer politieke keuzes gemaakt die de politiesterkte op het platteland uitkleden.
'De afname in regio Haaglanden is bijna volledig in het Groene Hart. Er zijn in Den Haag even veel politiebureaus als 10 jaar geleden.'- Aldus Caroline van der Plas.

Het BBB team heeft onderzoek gedaan om de budgetverdeling van de politie te ontrafelen. De conclusie is dat het platteland stelselmatig financieel aan het kortste eind trekt en het dus moet doen met minder geld. We hebben te maken met een steden verheerlijking terwijl en nauwelijks aandacht is voor de uitdagingen die de politie op het platteland tegenkomt.

Sinds 2011 is in Oost-Nederland 51% van de politie locaties gesloten, dat zijn 54 politiebureaus of posten weg. Ook de andere plattelandsregio’s hebben het zwaar te voortduren gehad, terwijl er in de stad Den Haag afgelopen tien jaar geen enkel politiebureau is verdwenen. Dit betekent dat een politiebureau in Noord-Nederland gemiddeld 219 vierkante kilometer moet beslaan, terwijl een politiebureau in Amsterdam gemiddeld maar 15 vierkante kilometer moet beslaan.

Bij de verdeling van politie-eenheden wordt er nu veel gekeken naar bevolkingsdichtheid, gezinnen met laag inkomen en de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen. Dit werkt enkel averechts voor het platteland. De politie eenheden in de regio moeten enorme gebieden bestrijken met maar weinig mankracht. En doordat er veel politie naar arme wijken in de stad wordt gestuurd, betekent dit minder mensen naar de buitengebieden. met alle gevolgen vandien voor de verplaatsing van de criminaliteit naar de regio’s. Ook de verdeling van politie gebaseerd op waar niet-westerse allochtonen wonen zorgt weer voor een achterstand van het platteland, waar veel minder niet-westerse allochtonen wonen dan in de randstad.

BBB vindt dat er meer rekenschap gegeven moet worden aan de uitdagingen waar specifiek politieagenten op het platteland tegenaan lopen. Wij vragen dan ook om de oorspronkelijke 10 miljoen, die is gereserveerd om gemeenten weerbaarder te maken tegen georganiseerde misdaad, te verdubbelen naar 20 miljoen.

BBB heeft hier gelijk werk van gemaakt en een motie ingediend voor het extra beschikbaar stellen van financiële middelen, zodat de reguliere werkzaamheden van de Landelijke Eenheid niet onder druk komen te staan gedurende de herschikking en herstructurering van de Landelijke Eenheid.

bbb_logo_2022

Deel dit artikel

Meer nieuws

jun 19 2024

BBB toegetreden tot centrumrechtse EVP-Fractie

Deze week heeft de EVP-Fractie het formele besluit genomen tot toetreding van de twee verkozen aanstaande Europarlementariërs van ...

jun 17 2024

Oostenrijkse stem vóór Natuurherstelverordening ‘alle perken te buiten’ 

De Europese natuurherstelverordening gaat er toch komen. Maandag stemden de 27 ministers van Milieu uit de EU-lidstaten in ...

jun 17 2024

Wisselingen van de wacht bij BBB-fractie Waterschap Scheldestromen

BBB-fractievoorzitter Tom van der Meer heeft besloten zijn functie bij Waterschap Scheldestromen neer te leggen vanwege gezondheidsredenen. Sinds ...