Klachtenregeling

De Klachtenregeling is opgesteld met de insteek dat eenieder binnen de BoerBurgerBeweging in een situatie kan komen dat hij of zij een klacht in wil dienen. Hoewel het de voorkeur geniet er eerst onderling uit te komen en dit ook de eerste stap moet zijn, kan daarna toch een situatie ontstaan dat er geen bevredigend resultaat is bereikt.

Download de klachtenregeling van BBB.

Contact opnemen?