Word donateur van BBB Flevoland

Wilt u als bedrijf BBB financieel steunen? Dat kan natuurlijk ook! Uw steun stelt ons in staat om het gedachtengoed met zoveel mogelijk mensen te delen en wordt actief ingezet om BBB-verkiezingscampagnes te kunnen ondersteunen.

Doneren?

Doneren kan via de website of doneer direct op bankrekeningnummer NL24 RABO 0348 0762 66 o.v.v. BBB. Het ANBI-nummer van de BBB is 8605.69.90.

Op het formulier kunt u aangeven of u uw financiële steun aan BBB landelijk of aan een provincie in het bijzonder wilt geven.

Uw gegevens invullen is tot een bedrag van 1.000 euro niet verplicht. Anonieme giften boven 1.000 euro moet BBB overdragen aan de Minister van BZK en komen dus niet in de BBB-kas terecht.

Bedrag





bbb_logo_2022