Kennistafels

Binnen de BoerBurgerBeweging (BBB) schuilt een schat aan kennis onder onze leden. Deze waardevolle kennis kan ten dienste staan van onze partij en haar doelen. Daarom zijn wij trots om ons landelijke Kenniscentrum te introduceren: een netwerk binnen BBB dat opleiding, kennisdeling d.m.v. Tafels, wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en theorie verenigt.

Doel van het Kenniscentrum is de volksvertegenwoordigers te ondersteunen in hun rol. Een rol die cruciaal is in onze samenleving. Zij debatteren, communiceren met kiezers, spreken met journalisten, brengen standpunten naar voren en nemen deel aan diverse commissies en instanties. Om dit op hoog niveau te kunnen doen, is diepgaande kennis essentieel.

 

Onze Kennistafels:

 1. Leefbaarheid in zowel plattelands- als stedelijke gebieden
 2. Wonen
 3. Arbeid
 4. Water- en bodembeheer en ruimtelijke ordening
 5. Landbouw, tuinbouw, visserij en natuurbeheer
 6. Veiligheid, recht, justitie en defensie
 7. Onderwijs, cultuur, erfgoed, wetenschap
 8. Infrastructuur, mobiliteit
 9. Gezondheidszorg, welzijn en sport
 10. Bestuur van Nederland, de EU en internationale samenwerking
 11. Economie, MKB, Fiscaliteit
 12. Duurzame Energie
 13. Technologie

Er zijn ca. 6 Tafelleden per Tafel. Voorwaarde om deel te nemen aan een Tafel is lidmaatschap en een integriteitsverklaring. Mocht je niet lid kunnen of willen worden dan hebben wij daar een aparte groep voor; de Expertgroep (ook ca. 6 deelnemers). De extra aanmeldingen komen op een roulatielijst die op vaste tijden in het jaar gerouleerd kunnen worden met de Tafelleden/Expertgroepleden.

Op dit moment hebben wij alleen een vacature voor Tafel 9, thema Sport. Heb je kennis van dit thema meld je dan aan via dit aanmeldformulier. Je kan je ook aanmelden voor de overige Tafels. Je komt dan bij geschiktheid op de roulatielijst. 

Alvast BBBedankt!

 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: [email protected]

bbb_logo_2022