Word donateur van BBB

Wilt u BBB financieel steunen? Dat kan natuurlijk! Uw steun stelt ons in staat om het gedachtegoed met zoveel mogelijk mensen te delen en wordt actief ingezet om BBB-verkiezingscampagnes te kunnen ondersteunen.

Doneren

Doneren kan via de website of direct op bankrekeningnummer NL24 RABO 0348 0762 66 o.v.v. 'Donatie BBB'. Het ANBI-nummer van de BBB is 8605.69.90.

Donaties boven 1.000 euro

De wet schrijft voor dat politieke partijen giften boven 1.000 euro (per kalenderjaar) registreren en openbaar maken. Om die reden kunt u bedragen hoger dan 1.000 euro niet anoniem overmaken. Gebeurt dit wel, dan moet BBB het bedrag overdragen aan de Minister van BZK. Het komt dan niet in de BBB-kas terecht.

Donaties boven 10.000 euro

Giften groter dan €10.000 dienen binnen 3 werkdagen door ons aan het ministerie van Binnenlandse Zaken te worden gemeld. Bent u voornemens een groot bedrag te doneren om Nederland iedere dag BBBeter ter maken dan zijn we daar ontzettend blij mee. Het beste is om in dat geval contact op te nemen met het partijbureau om samen duidelijke afspraken te maken over het moment dat u doneert en met welke gegevens dit openbaar gemaakt moet worden.

ANBI

BBB heeft een fiscale ANBI-status (8605.69.90). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI-voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet.

Doneren

Bedrag





bbb_logo_2022