Meedenken met Lochem

Meedenken met Lochem, afgekort MmL,is een lokale politieke partij binnen de gemeente Lochem. MmL probeert de belangen van alle inwoners te behartigen, zowel de burger als de ondernemer.

De partij heeft een bondgenootschap met BBB, de Boer Burger Beweging. Waar een lokale partij grote voordelen kent omdat er geen inhoudelijke verbintenis is met een ‘moederpartij’ kent het tegelijkertijd ook zijn beperkingen: provinciaal en landelijk is het niet altijd gemakkelijk om een ingang te vinden als die behoefte er is. Om het voordeel van een onafhankelijke partij te combineren met een landelijke ingang is besloten een voor een bondgenootschap. De Boer Burger Beweging zal als jonge partij niet zelfstandig deelnemen aan de komende gemeenteraads-verkiezingen.

Onze samenwerking uit zich dus in een bondgenootschap waarbij beide partijen elkaars programma respecteren en hun uiterste best doen om elkaars belangen te dienen, de één lokaal, de ander landelijk. Voor MmL betekent dit dat door het bondgenootschap de ‘Haagse’ kennis gemakkelijker wordt gedeeld, maar ook dat lokale belangen landelijk beter onder de aandacht gebracht kunnen worden vice versa.