Recht door Zee

Waarom wij bondgenoot zijn geworden is simpel en duidelijk: omdat er één landelijke partij is die wél uitdraagt hoe belangrijk normen, waarden, noaberschap en de regio zijn. Het in Jip en Janneketaal overbrengen van wat er echt speelt in onze samenleving en de vinger op de juiste zere plek leggen. Een partij die daarbij ook een oplossing aandraagt die voor verbetering of verandering kan zorgen. Met samenwerking en oog voor de mensen, niet voor de formaliteit en bureaupolitiek. Dit past ons als een handschoen en wij zijn dezelfde mensen, Recht door Zee.

BBB en Recht door Zee kunnen elkaar versterken. Michel Pastoor is fractievoorzitter van deze politieke partij in Den Helder. “Iedereen mag kritiek hebben, iedereen mag een mening hebben, iedereen kan klagen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat je dit alleen kan doen als je daadwerkelijk samen ook een steentje bijdraagt. De overheid, het Rijk, de Provincie en de gemeente, allen moeten zij de inwoners dienen. Dat is hun primaire taak. Dit wordt wel eens vergeten en wij helpen ze hier graag aan herinneren. Door te zeggen wat er leeft, te wijzen als het moet en samenwerken aan oplossingen. Daar komen onze partijen in samen. Dit is ook precies wat ons aanspreekt bij BBB en juist ook andersom. Het poten-in-de-klei-politiek, opkomend voor de mensen. Het uitleggen wat er veranderd kan of moet worden en vooral het waarom. Waarom werkt het wel of niet en wat zijn de gevolgen. Een lange termijnvisie zonder over mensen te regeren, maar met mensen te regeren. Dat is wat werkt en wat democratie moet zijn. Op dit moment zijn we al op vele vlakken samengesmolten. Onze Leo van Esdonk, defensiespecialist, neemt zitting bij de kennistafel Defensie bij BBB. En Mirjam Dijk, die ook voor en namens BBB op de Provinciale Staten Verkiezing ruim 1800 stemmen kreeg, is kennistafelleider Leefbaar. Al onze leden zijn lid van BBB en hangen hetzelfde gedachtegoed aan.

De informatie van onze partij zal de komende twee jaar beschikbaar worden. Wij zijn dé opkomende partij van Den Helder die zeker wel al zijn sporen verdiend heeft. We hebben op dit moment 3 raadszetels in de gemeente. We gedogen het coalitieakkoord op punten die voor ons belangrijk zijn en verdedigen deze harder dan de coalitie zelf. Maar ook zijn wij zeer kritisch hierop, want sommige dingen zijn volgens ons niet voor het belang van de stad, maar voor de Happy Few. Wij zijn zeer voorspelbaar en daarom een belangrijke partner voor de raad. Iets wat recht is, is recht. Iets wat krom is, dan hoor je ons geluid. Zolang je jezelf blijft, word je vanzelf bijzonder. Wij kunnen elke dag nog in de spiegel kijken.”

Logo Recht door Zee