BBB Europa

BBB gaat meedoen aan de Europese verkiezingen op 6 juni 2024! Vanuit de Europese Unie komt er veel wetgeving naar Nederland, het is dus cruciaal dat de BBB ook hier een voet tussen de deur krijgt. Begin 2022 hebben initiatiefnemers onderzoek gedaan naar de Europese Unie en is er een visie geformuleerd die aansluit bij de kernwaarden van de partij. Vanuit die visie zal de partij Europa in de toekomst benaderen. De visie is het fundament voor onze deelname aan de Europese verkiezingen in 2024.

Onze visie op Europa

BBB gelooft in een Europa van noaberschap, een vrijwillig en hecht samenwerkingsverband van soevereine Europese landen die kiezen om schouder aan schouder te staan. Dit samenwerkingsverband moet er eentje zijn voor burgers, boeren, gemeenschappen, families en ondernemers. Dus wil de BBB de huidige Europese Unie hervormen naar een waar elke Nederlander en elke Europeaan zichzelf gehoord en gezien voelt. Deze Unie moet een dienstbare toevoeging zijn voor soevereine landen, in plaats van een regelzuchtige ballast.

Het fundament van Europa is gebouwd op christendemocratische en sociaaldemocratische waarden, met vrede en welvaart als doel. Helaas is de Europese Unie voor velen verworden tot een project dat onherkenbaar zou zijn voor haar grondleggers en vele hardwerkende Europeanen. Maar de Europese Unie is ook van ons, de Europese Unie is van de fabrieksarbeider in Terneuzen en van de boer in Hoogersmilde. De BBB stelt zichzelf als doel om dag na dag in de Europese besluitvorming het perspectief van de boer en burger in te brengen. Tevens zullen wij pleiten voor hervormingen waardoor Europa weer gaat werken voor Europeanen en recht doet aan haar kernwaarden.

Europees Noaberschap betekent dat je als goede buur altijd klaar staat voor elkaar, je samenwerkt om problemen op te lossen en elkaar verwelkomd op het nationale erf. Maar een goede noaber geeft zijn buren ook ruimte om eigen keuzes te maken, activiteiten te ontplooien en bewaart gepaste afstand tot de nationale soevereine sfeer van zijn buren. Noaberschap betekent dan ook geen afhankelijkheid, het is een bewuste keuze van soevereine landen om elkaar te versterken.

BBB is in de kern een decentralistische beweging waarin het subsidiariteitsbeginsel een leidende rol speelt. Dit houdt in dat hogere overheden niets moeten doen wat door lagere overheden kan worden afgehandeld. Lagere overheden, zoals provincies en gemeenten, staan namelijk dichterbij de praktijk en realiteit van wie zij besturen. In de verdragen rond de Europese Unie staat dit ook vastgelegd, maar wat de BBB betreft wordt hier momenteel te weinig rekenschap aan gegeven.

De verantwoordelijkheden die wat BBB betreft, rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel, bij de Europese Unie moeten liggen zijn de interne markt, handelsverdragen (mits met bekrachtiging nationale parlementen), grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het versterken van (grens) regio's. In andere zaken moet de Europese Unie zich terughoudender opstellen en moet ook Nederland vaker op de rem trappen. Verdere soevereiniteitsoverdracht of gemeenschappelijke schulden ziet BBB niet zitten.

Europa moet vooral een Unie blijven van volken en van regio's, die de BBB viert in al haar diversiteit. En dus kan Europa geen middel zijn voor verdere globalisering, zolang deze schaalvergroting weinig welvaart brengt voor hardwerkende mensen en het platteland. Wij staan voor een Europa waar ruimte is voor nationale industrieën, voor Nederlandse productie, waar banen niet geëxporteerd worden naar lage-lonen landen en waar goedkope import uit landen waarvan de productiewijzen niet voldoen aan onze hoge standaarden voor milieu, dierenwelzijn en het beschermen van werknemers wordt tegengegaan.

Als het aan de BBB ligt bouwen we de komende jaren aan een Europa waar de realiteit van dorpen, plattelandsgemeenten en wijken centraal staat. Maken we de gang van zaken in Brussel democratischer, transparanter en tastbaarder. En staat er een Europa van een krachtige interne markt, die de binnenlandse productie van haar lidstaten beschermt en haar grenzen op orde heeft. Die zich bekommert om de economische en sociale staat van haar plattelandsregio's en voedselproducenten. Een Europa dat als voorbeeld kan dienen van hoe vrije volken elkaar versterken vanuit een positie van onafhankelijkheid. Een Europees Naoberschap.

 

bbb_logo_2022