Maak kennis met:

Femke Wiersma

Fractielid BoerBurgerBeweging

Femke Wiersma uit het Friese Holwerd was beleidsadviseur bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, communicatieadviseur bij de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu en adviseur bij de promotieorganisatie van boeren, tuinders en vissers Team Agro NL.

Met haar ruime ervaring en kennis op het gebied van, vaak ingewikkelde, politieke dossiers zoals milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, maatschappij, fosfaatrechten, mest, enz. en haar uitgebreide netwerk in de landelijke en regionale politiek en bij bestuurlijke, agrarische en maatschappelijke organisaties ziet BBB een enorme toegevoegde waarde voor een prominente rol van Femke bij het realiseren van onze politieke ambities.

BBB_Femke_Wiersma

Contactgegevens

Naam: Femke Wiersma

E-mail: f.wiersma@tweedekamer.nl

Portfeuilles:

  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Economische Zaken en Klimaat (focus klimaat)
  • Defensie (focus marine en luchtmacht)
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid