Maak kennis met onze nummer 27:

Antoine Gresel

Introductie

Ik ben opgegroeid in Midden-Limburg en Brabant in een rurale omgeving. Al 42 jaar gelukkig getrouwd met Fransje (oud-lerares, binnenhuisarchitecte), 4 kinderen, 6 kleinkinderen. Afgestudeerd in Rechten en Bestuurskunde Radboud Universiteit. Ruim 35 jaar actief als bestuurder (wethouder, burgemeester (4x) en dijkgraaf). Momenteel ben ik pensionado en actief in toezichtfuncties (zorg) en voorzitter Nationaal Landschap Zuid Limburg. Al ruim 40 jaar ben ik begaan met de publieke zaak. Mijn hobby's: familie, sport, cultuur

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De BBB heeft als ‘beweging’ momentum om zaken écht te veranderen. Minder systemische overheid, meer ruimte voor leefbaarheid op het platteland (perspectief boer, onderwijs, mobiliteit, voorzieningen). Nuchterheid en praktische aanpak spreekt me zeer aan. Noodzakelijke transities op vele terreinen niet alleen van bovenaf ordenen, naar rekening houden met draagvlak, draagkracht en met realistische tijdlijnen.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik heb ruim 40 jaar overheidservaring in vele functies en op uiteenlopende terreinen. Openbaar bestuur, veiligheid, zorg, ruimte en wonen, leefbaarheid. Ik heb de gezonde ambitie om van waarde te zijn voor de mensen. Wil me met veel energie daar, in een werkend teamverband, vanuit mijn authentieke, professionele grondhouding, voor inzetten.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid is heel belangrijk. Dan moet deze overheid weer terug naar de samenlevingen die cruciaal zijn voor de beleving van de burgers. In buurt, wijk, dorp en stad. En weer aansluiting en geloofwaardigheid vinden in de grote en kleine dagelijkse thema's die ertoe doen. Als mensen, onbewust fouten maken en goedwillend zijn, mogen ze daarvoor niet gestraft worden, maar moeten we ze juist helpen. Een rechtvaardige overheid is een juiste overheid: open, transparant en afrekenbaar. Iedereen verdient gelijke kansen.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Dat het platteland in Nederland er weer echt toe doet: perspectief voor de boeren, respect en steun voor de lokale samenlevingen en meer balans in leefbaarheid tussen stad en platteland.

Naam: Antoine Gresel

Woonplaats: Maastricht

Provincie: Limburg

Leeftijd: 70

Plaats op lijst: 27

Maak kennis met onze nummer 27:

Antoine Gresel

Naam: Antoine Gresel

Woonplaats: Maastricht

Provincie: Limburg

Leeftijd: 70

Plaats op lijst: 27

Introductie

Ik ben opgegroeid in Midden-Limburg en Brabant in een rurale omgeving. Al 42 jaar gelukkig getrouwd met Fransje (oud-lerares, binnenhuisarchitecte), 4 kinderen, 6 kleinkinderen. Afgestudeerd in Rechten en Bestuurskunde Radboud Universiteit. Ruim 35 jaar actief als bestuurder (wethouder, burgemeester (4x) en dijkgraaf). Momenteel ben ik pensionado en actief in toezichtfuncties (zorg) en voorzitter Nationaal Landschap Zuid Limburg. Al ruim 40 jaar ben ik begaan met de publieke zaak. Mijn hobby's: familie, sport, cultuur

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De BBB heeft als ‘beweging’ momentum om zaken écht te veranderen. Minder systemische overheid, meer ruimte voor leefbaarheid op het platteland (perspectief boer, onderwijs, mobiliteit, voorzieningen). Nuchterheid en praktische aanpak spreekt me zeer aan. Noodzakelijke transities op vele terreinen niet alleen van bovenaf ordenen, naar rekening houden met draagvlak, draagkracht en met realistische tijdlijnen.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik heb ruim 40 jaar overheidservaring in vele functies en op uiteenlopende terreinen. Openbaar bestuur, veiligheid, zorg, ruimte en wonen, leefbaarheid. Ik heb de gezonde ambitie om van waarde te zijn voor de mensen. Wil me met veel energie daar, in een werkend teamverband, vanuit mijn authentieke, professionele grondhouding, voor inzetten.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid is heel belangrijk. Dan moet deze overheid weer terug naar de samenlevingen die cruciaal zijn voor de beleving van de burgers. In buurt, wijk, dorp en stad. En weer aansluiting en geloofwaardigheid vinden in de grote en kleine dagelijkse thema's die ertoe doen. Als mensen, onbewust fouten maken en goedwillend zijn, mogen ze daarvoor niet gestraft worden, maar moeten we ze juist helpen. Een rechtvaardige overheid is een juiste overheid: open, transparant en afrekenbaar. Iedereen verdient gelijke kansen.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Dat het platteland in Nederland er weer echt toe doet: perspectief voor de boeren, respect en steun voor de lokale samenlevingen en meer balans in leefbaarheid tussen stad en platteland.