Maak kennis met:

Christiaan Hofstra

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik heb gekozen voor de BBB, omdat de partij duidelijke standpunten inneemt over hoe zij
willen opkomen voor de boeren en de burgers en hoe de leefbaarheid in de dorpen
gewaarborgd kan blijven.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Over Christiaan Hofstra

Naam: Christiaan Hofstra

Plek op lijst: 18

Woonplaats: Suwâld

Maak kennis met:

Christiaan Hofstra

Over Christiaan Hofstra

Naam: Christiaan Hofstra

Plek op lijst: 18

Woonplaats: Suwâld

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik heb gekozen voor de BBB, omdat de partij duidelijke standpunten inneemt over hoe zij
willen opkomen voor de boeren en de burgers en hoe de leefbaarheid in de dorpen
gewaarborgd kan blijven.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?