Maak kennis met onze nummer 6:

Cor Pierik

Introductie

Ik ben opgegroeid tussen de melkkoeien in Genemuiden en werk ruim 33 jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier mag ik me bezighouden met landbouw, natuur, milieu, energie, de woningmarkt, regio en ruimte. Vrijetijdsbesteding: voetballen op het strand van Scheveningen, wandelen in de bergen en genieten van de weidevogels, schapen en lakenvelders op ons hobbyboerderijtje langs het Zwarte Water.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Toen een ruim 90-jarige boer besloot (na 72 jaar op kleine christelijke politieke partijen te hebben gestemd) om BBB te stemmen, dacht ik “Als iemand op die leeftijd deze vernieuwende keuzes maakt, moet ik ook echt in actie komen.”. Verder heeft ook een periode van een ernstige ziekte me aan het denken gezet. Nu buitengewoon dankbaar dat ik mijn kennis en ervaring mag inzetten voor ‘iedere dag een beetje beter’, voor boeren, burgers, voor Nederland en voor een gezondere wereld.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik heb een breed netwerk in Den Haag, bestuurlijke ervaring, behoorlijke feiten- en cijferkennis, mediaervaring en ben een uitgesproken 'verbinder'.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Een land waar boeren en burgers in harmonie samenleven in een gezonde (economische en ecologische) leefomgeving.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

1. Inrichting van het landschap (nu te weinig regie vanuit Den Haag).
2. Ruimte voor landbouwproductie (Nederland heeft een cruciale rol in de voedselproductie, en de landbouw is van grote economische betekenis).
3. Instandhouding van de natuur (Natuur moet een beetje opschuiven in de richting van de landbouw en de landbouw een beetje richting de natuur; wel gebiedsgericht!)
4. Menselijke maat (aanpakken van de armoede in het besef dat er geen gratis geld bestaat)

Nederland kan nog mooier als boeren en burgers meer samen optrekken om de leefomgeving te versterken. Dit kunnen we allemaal laten zien in ons (koop)gedrag.

Naam: Cor Pierik

Woonplaats: Genemuiden

Provincie: Overijssel

Leeftijd: 59

Plaats op lijst: 6

Maak kennis met onze nummer 6:

Cor Pierik

Naam: Cor Pierik

Woonplaats: Genemuiden

Provincie: Overijssel

Leeftijd: 59

Plaats op lijst: 6

Introductie

Ik ben opgegroeid tussen de melkkoeien in Genemuiden en werk ruim 33 jaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier mag ik me bezighouden met landbouw, natuur, milieu, energie, de woningmarkt, regio en ruimte. Vrijetijdsbesteding: voetballen op het strand van Scheveningen, wandelen in de bergen en genieten van de weidevogels, schapen en lakenvelders op ons hobbyboerderijtje langs het Zwarte Water.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

Toen een ruim 90-jarige boer besloot (na 72 jaar op kleine christelijke politieke partijen te hebben gestemd) om BBB te stemmen, dacht ik “Als iemand op die leeftijd deze vernieuwende keuzes maakt, moet ik ook echt in actie komen.”. Verder heeft ook een periode van een ernstige ziekte me aan het denken gezet. Nu buitengewoon dankbaar dat ik mijn kennis en ervaring mag inzetten voor ‘iedere dag een beetje beter’, voor boeren, burgers, voor Nederland en voor een gezondere wereld.

Wat neem je mee voor BBB?

Ik heb een breed netwerk in Den Haag, bestuurlijke ervaring, behoorlijke feiten- en cijferkennis, mediaervaring en ben een uitgesproken 'verbinder'.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Een land waar boeren en burgers in harmonie samenleven in een gezonde (economische en ecologische) leefomgeving.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

1. Inrichting van het landschap (nu te weinig regie vanuit Den Haag).
2. Ruimte voor landbouwproductie (Nederland heeft een cruciale rol in de voedselproductie, en de landbouw is van grote economische betekenis).
3. Instandhouding van de natuur (Natuur moet een beetje opschuiven in de richting van de landbouw en de landbouw een beetje richting de natuur; wel gebiedsgericht!)
4. Menselijke maat (aanpakken van de armoede in het besef dat er geen gratis geld bestaat)

Nederland kan nog mooier als boeren en burgers meer samen optrekken om de leefomgeving te versterken. Dit kunnen we allemaal laten zien in ons (koop)gedrag.