Maak kennis met:

Dario Prinsen

Dario Prinsen (1992) namens BBB kandidaat-lid Provinciale Staten van Overijssel. Als inwoner van Haaksbergen ben ik een echte burger, wat betekend dat ik gewoon in een woonwijk woon van een mooie platteland gemeente.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in verschillende raden zoals de gemeenteraad van Haaksbergen. Waar ik ook de 2e keer weer ben herkozen. Tot voor kort was ik lid van het algemeen bestuur van de Euregio (samenwerking Duitsland-Nederland).

Daarnaast heb ik tijdens mijn studie medezeggenschapsraden gedaan om het optimale uit mijn studietijd te halen. De vonk met bestuurswerken zit er al sinds vroege leeftijd in door bij Stichting Actief Haaksbergen al 11 jaar werkzaam te zijn als secretaris.

In het dagelijks leven werk ik bij Siers Leiding- en Montageprojecten. Hier ligt mijn expertise in het werkveld van de stadsverwarming. Deze sector zal in de toekomst steeds belangrijker worden doordat we als Nederland massaal van het gas af zullen gaan en dus moeten zoeken naar alternatieve warmtebronnen voor het verwarmen van de woningen.

Ik heb mij gekandideerd voor de Provinciale Staten van Overijssel omdat ik het belangrijk vind dat de mening van het oosten gehoord mag worden. Ik merk te vaak en te veel dat wij in het oosten van het land vergeten worden en door de provincie enkel taken toebedeeld krijgen zoals het provinciaal inpassingsplan ten behoeve van de Natura 2000 gebieden.

Mijn expertise velden voor de provincie liggen in duurzaamheid, ruimtelijke ordening, vervoer en leefbaarheid. Dit zijn dan ook de velden waar ik mij graag voor in wil zetten bij de BBB voor de Provinciale Staten van Overijssel.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Over Dario Prinsen

Naam: Dario Prinsen

Plek op lijst: 16

Woonplaats: Haaksbergen

Maak kennis met:

Dario Prinsen

Over Dario Prinsen

Naam: Dario Prinsen

Plek op lijst: 16

Woonplaats: Haaksbergen

Dario Prinsen (1992) namens BBB kandidaat-lid Provinciale Staten van Overijssel. Als inwoner van Haaksbergen ben ik een echte burger, wat betekend dat ik gewoon in een woonwijk woon van een mooie platteland gemeente.

Mijn ervaring heb ik opgedaan in verschillende raden zoals de gemeenteraad van Haaksbergen. Waar ik ook de 2e keer weer ben herkozen. Tot voor kort was ik lid van het algemeen bestuur van de Euregio (samenwerking Duitsland-Nederland).

Daarnaast heb ik tijdens mijn studie medezeggenschapsraden gedaan om het optimale uit mijn studietijd te halen. De vonk met bestuurswerken zit er al sinds vroege leeftijd in door bij Stichting Actief Haaksbergen al 11 jaar werkzaam te zijn als secretaris.

In het dagelijks leven werk ik bij Siers Leiding- en Montageprojecten. Hier ligt mijn expertise in het werkveld van de stadsverwarming. Deze sector zal in de toekomst steeds belangrijker worden doordat we als Nederland massaal van het gas af zullen gaan en dus moeten zoeken naar alternatieve warmtebronnen voor het verwarmen van de woningen.

Ik heb mij gekandideerd voor de Provinciale Staten van Overijssel omdat ik het belangrijk vind dat de mening van het oosten gehoord mag worden. Ik merk te vaak en te veel dat wij in het oosten van het land vergeten worden en door de provincie enkel taken toebedeeld krijgen zoals het provinciaal inpassingsplan ten behoeve van de Natura 2000 gebieden.

Mijn expertise velden voor de provincie liggen in duurzaamheid, ruimtelijke ordening, vervoer en leefbaarheid. Dit zijn dan ook de velden waar ik mij graag voor in wil zetten bij de BBB voor de Provinciale Staten van Overijssel.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

2. Wat neem je mee voor BBB?

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?