Maak kennis met onze nummer 48:

Duncan Zeedzen

Introductie

Als geboren Heerlenaar momenteel woonachtig in Brunssum (Zuid-Limburg) met mijn echtgenote, dochter en 2 honden. In het dagelijkse leven werkzaam als Programma Manager bij een internationaal bedrijf dat wereldmarktleider is in de medische technologie. In mijn vrije tijd hou ik ervan om met de fiets op stap te gaan of een voetbalwedstrijd op tv of in een stadion mee te pikken. Daarnaast geniet ik er van debatten van Eerste en Tweede Kamer (online) te volgen.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De motiviatie om via de politieke weg een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving was reeds geruime tijd aanwezig. Tot de komst van de BBB was er echter geen partij die overeenkwam met mijn eigen idee over hoe politiek bedreven moet worden, namelijk laagdrempelig en met de mens centraal. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van afgelopen maart waren voor mij directe aanleiding om me aan te sluiten bij BBB, wat er toe heeft geleid dat ik nu onderdeel ben van de BBB Familie.

Wat neem je mee voor BBB?

Voornamelijk een groot gevoel van verantwoordelijkheid en drang naar rechtvaardigheid, aangevuld met een brede kennis inzake Financieel Economische zaken. Verder heb ik meer als 20 jaar ervaring als Ondernemingsraadlid bij mijn werkgever. En alhoewel politiek en OR uiteraard twee verschillende zaken zijn, is de rol als vertegenwoordiger van een achterban wel ietst wat beide gemeen hebben.
Momenteel ben ik namens BBB actief als Statenlid in de Provincie Limburg. Daarin heb ik de rollen van Fractiesecretaris en woordvoerder/coordinator voor de statencommissie Economie & Samenleving. Ook zetel ik als BBB afgevaardigde in de Controle Commissie. Dit is de commissie die de Provinciale Staten ondersteunt bij haar controlerende taak inzake financieel beheer en beleid zoals gevoerd door de Provincie.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Mijn wens is dat we weer een Nederland krijgen waar we naar elkaar omkijken. Met elkaar op zoek naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Met daarbij een overheid die handelt vanuit vertrouwen en dienstbaarheid naar haar burgers.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Het is vooral de manier waarop de onderwerpen die leven in de samenleving opgepakt worden die mij aan het hart gaan. Geen moeilijke woorden, maar in gewone mensentaal met gezond (boeren)verstand op zoek gaan naar oplossingen voor de moeilijke vraagstukken. En in die oplossingen staat altijd de menselijke maat voorop, in plaats van de cijfers of modelen.

Naam: Duncan Zeedzen

Woonplaats: Brunssum

Provincie: Limburg

Leeftijd: 52

Plaats op lijst: 48

Maak kennis met onze nummer 48:

Duncan Zeedzen

Naam: Duncan Zeedzen

Woonplaats: Brunssum

Provincie: Limburg

Leeftijd: 52

Plaats op lijst: 48

Introductie

Als geboren Heerlenaar momenteel woonachtig in Brunssum (Zuid-Limburg) met mijn echtgenote, dochter en 2 honden. In het dagelijkse leven werkzaam als Programma Manager bij een internationaal bedrijf dat wereldmarktleider is in de medische technologie. In mijn vrije tijd hou ik ervan om met de fiets op stap te gaan of een voetbalwedstrijd op tv of in een stadion mee te pikken. Daarnaast geniet ik er van debatten van Eerste en Tweede Kamer (online) te volgen.

Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

De motiviatie om via de politieke weg een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving was reeds geruime tijd aanwezig. Tot de komst van de BBB was er echter geen partij die overeenkwam met mijn eigen idee over hoe politiek bedreven moet worden, namelijk laagdrempelig en met de mens centraal. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van afgelopen maart waren voor mij directe aanleiding om me aan te sluiten bij BBB, wat er toe heeft geleid dat ik nu onderdeel ben van de BBB Familie.

Wat neem je mee voor BBB?

Voornamelijk een groot gevoel van verantwoordelijkheid en drang naar rechtvaardigheid, aangevuld met een brede kennis inzake Financieel Economische zaken. Verder heb ik meer als 20 jaar ervaring als Ondernemingsraadlid bij mijn werkgever. En alhoewel politiek en OR uiteraard twee verschillende zaken zijn, is de rol als vertegenwoordiger van een achterban wel ietst wat beide gemeen hebben.
Momenteel ben ik namens BBB actief als Statenlid in de Provincie Limburg. Daarin heb ik de rollen van Fractiesecretaris en woordvoerder/coordinator voor de statencommissie Economie & Samenleving. Ook zetel ik als BBB afgevaardigde in de Controle Commissie. Dit is de commissie die de Provinciale Staten ondersteunt bij haar controlerende taak inzake financieel beheer en beleid zoals gevoerd door de Provincie.

Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Mijn wens is dat we weer een Nederland krijgen waar we naar elkaar omkijken. Met elkaar op zoek naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Met daarbij een overheid die handelt vanuit vertrouwen en dienstbaarheid naar haar burgers.

Welk onderwerp uit de standpunten van BBB gaat je echt aan je hart/ vind je echt belangrijk en waarom?

Het is vooral de manier waarop de onderwerpen die leven in de samenleving opgepakt worden die mij aan het hart gaan. Geen moeilijke woorden, maar in gewone mensentaal met gezond (boeren)verstand op zoek gaan naar oplossingen voor de moeilijke vraagstukken. En in die oplossingen staat altijd de menselijke maat voorop, in plaats van de cijfers of modelen.