Maak kennis met:

Gerlof Bierma

Ik ben een boerenzoon opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeewolde in een politiek betrokken gezin. Ik heb Europees recht gestudeerd in Leiden en ben opgeleid als advocaat. Ik ben werkzaam geweest bij Rabobank en vervolgens naar Berlijn verhuisd om voor een Duitse start-up aan de slag te gaan. Inmiddels werk ik als zelfstandig jurist en adviseer ik bedrijven op het gebied van financiële regelgeving.

Ik heb door mijn werk op dagelijkse basis te maken met Europese regelgeving – net zoals mijn vader en broer op de boerderij in Flevoland. Ik weet daardoor hoeveel impact de Europese Unie heeft op ondernemers, maar spreek tegelijkertijd de taal van Brussel. Daarmee sla ik een brug tussen belangen van burgers, boeren en bedrijven en de Brusselse regelgevingsmachine – en ben ik bij uitstek úw vertegenwoordiger in Brussel.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

BBB staat voor nuchterheid, realisme en gezond verstand - eigenschappen die bij de gevestigde partijen verloren lijken te zijn gegaan. Als geen andere partij staat BBB daarbij naast de burgers, naast de boeren en naast de bedrijven. BBB brengt de politiek daarmee weer in contact met de praktijk en de stad in contact met de regio. Dat is niet alleen in Den Haag, maar in het bijzonder in Brussel hard nodig.

2. Wat neem je mee voor BBB?

Door mijn (agrarische) achtergrond en (juridische) werkervaring sta ik met één been in de praktijk en met één been in de regelgeving. Als Europarlementariër is het mijn doel om de groeiende kloof tussen Brusselse regels te dichten. Ik doe dat vanuit betrokkenheid bij alle hardwerkende ondernemers, uit zorg over de toekomst voor ons continent en met het geloof dat BBB met een kritisch-constructief verhaal de Europese Unie in de juiste richting kan sturen.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat de nuchterheid, de pioniersgeest en de ruimte voor vrije gedachtenwisseling die ons land zo lang gekenmerkt heeft, terugkeert. Verder wens ik dat “Eurofielen” inzien dat kritiek op de Europese Unie, de weg richting verbetering is en de samenwerking kan versterken - juist door soms minder regels te stellen of meer ruimte te geven aan landen, regio’s en de vrije markt. Tegelijkertijd wens ik dat de “Eurosceptici” een constructieve houding aannemen.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Er staat wat op het spel

Er staat bij deze verkiezingen veel op het spel: De Europese Unie blijft economisch achter bij het buitenland. Energie dreigt onbetaalbaar te worden, innovatie stokt, en het bedrijfsleven bezwijkt onder de regeldruk. Er is geen overtuigend antwoord op het migratievraagstuk en de onvrede onder boeren heeft in alle lidstaten een hoogtepunt bereikt. En dan hebben we nog niets gezegd over de militaire bedreigingen uit het buitenland.

Er is in Brussel een snelle omslag in denken, handelen en besturen nodig waarbij de belangen van Europeanen weer voorop staan. BBB brengt die boodschap en staat daarin niet alleen - ook in het buitenland groeit de roep om een nieuwe koers. Samen met gelijkgestemde (kritisch- constructieve) partijen kan BBB de Europese Unie in de juiste richting sturen. Een stem op BBB is daarom belangrijker dan ooit.

Meer aandacht voor Brussel

Voor de meeste Nederlanders is Brussel ver weg, de Europarlementariërs zijn onbekend en de regelgeving is abstract en complex. Ook de media hebben weinig interesse voor de droge Brusselse kost. Tegelijkertijd beheersen de Brusselse regels een groot deel van ons leven én dat van toekomstige generaties - gebrekkig Europees beleid laat zijn sporen nog decennialang na. Het betrekken van burgers bij Brussel verdient daarom de hoogste prioriteit.

Als Europarlementariër zet ik mij in voor de belangen van burgers, boeren en bedrijven. Over de keuzes die ik daarbij maak, zal ik actief verantwoording afleggen aan kiezers (o.a. via @BBBBierma). Daarnaast zal ik - in nauwe samenwerking met nationale volksvertegenwoordigers - kiezers informeren over nieuwe Brusselse ontwikkelingen. Die persoonlijke inspanning is nodig totdat de media Brussel de (kritische) aandacht geven die het verdient.

Over Gerlof Bierma

Naam: Gerlof Bierma

Plek op lijst: 4

Woonplaats: Berlijn (DE)

Maak kennis met:

Gerlof Bierma

Over Gerlof Bierma

Naam: Gerlof Bierma

Plek op lijst: 4

Woonplaats: Berlijn (DE)

Ik ben een boerenzoon opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeewolde in een politiek betrokken gezin. Ik heb Europees recht gestudeerd in Leiden en ben opgeleid als advocaat. Ik ben werkzaam geweest bij Rabobank en vervolgens naar Berlijn verhuisd om voor een Duitse start-up aan de slag te gaan. Inmiddels werk ik als zelfstandig jurist en adviseer ik bedrijven op het gebied van financiële regelgeving.

Ik heb door mijn werk op dagelijkse basis te maken met Europese regelgeving – net zoals mijn vader en broer op de boerderij in Flevoland. Ik weet daardoor hoeveel impact de Europese Unie heeft op ondernemers, maar spreek tegelijkertijd de taal van Brussel. Daarmee sla ik een brug tussen belangen van burgers, boeren en bedrijven en de Brusselse regelgevingsmachine – en ben ik bij uitstek úw vertegenwoordiger in Brussel.

1. Wat was de aanleiding om lid te worden van BBB en je kandidaat te stellen?

BBB staat voor nuchterheid, realisme en gezond verstand - eigenschappen die bij de gevestigde partijen verloren lijken te zijn gegaan. Als geen andere partij staat BBB daarbij naast de burgers, naast de boeren en naast de bedrijven. BBB brengt de politiek daarmee weer in contact met de praktijk en de stad in contact met de regio. Dat is niet alleen in Den Haag, maar in het bijzonder in Brussel hard nodig.

2. Wat neem je mee voor BBB?

Door mijn (agrarische) achtergrond en (juridische) werkervaring sta ik met één been in de praktijk en met één been in de regelgeving. Als Europarlementariër is het mijn doel om de groeiende kloof tussen Brusselse regels te dichten. Ik doe dat vanuit betrokkenheid bij alle hardwerkende ondernemers, uit zorg over de toekomst voor ons continent en met het geloof dat BBB met een kritisch-constructief verhaal de Europese Unie in de juiste richting kan sturen.

3. Welke wens spreek je uit voor de toekomst van en voor Nederlanders?

Ik wens dat de nuchterheid, de pioniersgeest en de ruimte voor vrije gedachtenwisseling die ons land zo lang gekenmerkt heeft, terugkeert. Verder wens ik dat “Eurofielen” inzien dat kritiek op de Europese Unie, de weg richting verbetering is en de samenwerking kan versterken - juist door soms minder regels te stellen of meer ruimte te geven aan landen, regio’s en de vrije markt. Tegelijkertijd wens ik dat de “Eurosceptici” een constructieve houding aannemen.

4. Waarom vind je het belangrijk dat mensen gaan stemmen voor de verkiezingen van het  Europees Parlement?  En hoe blijf je betrokken bij de kiezer als je wordt gekozen als Europarlementariër?

Er staat wat op het spel

Er staat bij deze verkiezingen veel op het spel: De Europese Unie blijft economisch achter bij het buitenland. Energie dreigt onbetaalbaar te worden, innovatie stokt, en het bedrijfsleven bezwijkt onder de regeldruk. Er is geen overtuigend antwoord op het migratievraagstuk en de onvrede onder boeren heeft in alle lidstaten een hoogtepunt bereikt. En dan hebben we nog niets gezegd over de militaire bedreigingen uit het buitenland.

Er is in Brussel een snelle omslag in denken, handelen en besturen nodig waarbij de belangen van Europeanen weer voorop staan. BBB brengt die boodschap en staat daarin niet alleen - ook in het buitenland groeit de roep om een nieuwe koers. Samen met gelijkgestemde (kritisch- constructieve) partijen kan BBB de Europese Unie in de juiste richting sturen. Een stem op BBB is daarom belangrijker dan ooit.

Meer aandacht voor Brussel

Voor de meeste Nederlanders is Brussel ver weg, de Europarlementariërs zijn onbekend en de regelgeving is abstract en complex. Ook de media hebben weinig interesse voor de droge Brusselse kost. Tegelijkertijd beheersen de Brusselse regels een groot deel van ons leven én dat van toekomstige generaties - gebrekkig Europees beleid laat zijn sporen nog decennialang na. Het betrekken van burgers bij Brussel verdient daarom de hoogste prioriteit.

Als Europarlementariër zet ik mij in voor de belangen van burgers, boeren en bedrijven. Over de keuzes die ik daarbij maak, zal ik actief verantwoording afleggen aan kiezers (o.a. via @BBBBierma). Daarnaast zal ik - in nauwe samenwerking met nationale volksvertegenwoordigers - kiezers informeren over nieuwe Brusselse ontwikkelingen. Die persoonlijke inspanning is nodig totdat de media Brussel de (kritische) aandacht geven die het verdient.